งานสัมมนาตัวแทนจำหน่ายแอ็กซอลตา Axalta A Truly Partner Meeting 2016

0
370
image_pdfimage_printPrint

งานสัมมนาตัวแทนจำหน่ายแอ็กซอลตา Axalta A Truly Partner Meeting 2016

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาตัวแทนจำหน่าย “Axalta A Truly Partner Meeting 2016” ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา จ.ตรัง วัตถุประสงค์ในการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นการแถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจของแอ็กซอลตาในปี 2016 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทแอ็กซอลตา และตัวแทนจำหน่ายสีพ่นรถยนต์โครแมกซ์ พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้มีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่จากแอ็กซอลตา ได้แก่ แอ็กซอลตา คัลเลอร์ อินสเปคเตอร์ (Axalta Color Inspector) เครื่องมือที่ช่วยให้การตรวจสอบสีมีความถูกต้องแม่นยำและเทคโนโลยีขั้นสูงสุดของเครื่องมือค้นหาสูตรสี และปรับแต่งเฉดสี แอคไควร์ พลัส อีเอฟเอ็กซ์ (Acquire Plus EFX) ตัวใหม่ล่าสุด ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการค้นหาสูตรสีที่ดีที่สุด

กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นรากฐานแห่งการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีของแอ็กซอลตาที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 150 ปี ตลอดจนข้อมูลสูตรสี การสนับสนุนทางเทคนิค กระบวนการพ่นซ่อมสีรถยนต์ การบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง ที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำมาซึ่งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนระหว่างบริษัทแอ็กซอลตา ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าผู้ใช้บริการ