คปภ. สั่งประกันจ่ายเงินให้เจ้าของรถ วันละ 1,000 ระหว่างซ่อม

0
224
image_pdfimage_printPrint

คปภ. สั่งประกันจ่ายเงินให้เจ้าของรถ วันละ 1,000 ระหว่างซ่อม

ถือเป็นข่าวดีอีกเรื่อง สำหรับผู้ขับขี่ และเจ้าของรถยนต์ เพราะ คปภ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้แก้ปัญหาเรื่องบริษัทประกันไม่จ่ายค่าขาดประโยชน์ให้กับเจ้าของรถ ในระหว่างเคลมซ่อม

โดยมีคำสั่งให้ทุกบริษัทต้องจ่ายวันละ 500 ถึง 1,000 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2562

ที่ผ่านมา มักจะมีข้อร้องเรียนถึงปัญหาการเรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถ โดยบริษัทประกันไม่ยอมจ่ายค่าขาดผลประโยชน์ให้ผู้เอาประกัน เหตุเพราะว่าประชาชนไม่มีความรู้ หรือหากจ่าย ก็มีการจ่ายในอัตราที่ต่ำ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับหลักเกณฑ์ใให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้ข้อสรุปในการปรับปรุงความคุ้มครองของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ให้แก่เจ้าของรถยนต์ที่ทำประกันและอยู่ระหว่างนำไปเคลมซ่อม โดยจะกำหนดการจ่ายเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
กลุ่มที่ 2 รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
กลุ่มที่ 3 รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

และหากบริษัทใด ฝ่าฝืนมีความผิดฐานขัดคำสั่งนายทะเบียน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ถือได้ว่าบริษัทจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย หรือข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีความชัดเจนให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิ์เรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย อาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีบทลงโทษในอัตราที่สูง ปรับไม่เกิน 500000 บาท และถ้าเป็นกรณีการกระทำผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละ 20000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ผู้ขับขี่ต้องขับรถอย่างมีสติและไม่ประมาทอยู่เสมอ อย่าลืมเพิ่มความคุ้มครองด้วยประกันภัยรถยนต์นะครับ จะประกันชั้น 1 ชั้น 2+ ชั้น 3+ หรือ ชั้น 3 ก็ช่วยคุ้มครองให้คุณอุ่นใจ
ที่มา : www.easycompare.com