คนรักไวน์ (WINE LOVERS)*

0
126
image_pdfimage_printPrint

คนรักไวน์ (WINE LOVERS)
ไวน์เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ มีเสน่ห์ด้วยรสชาติที่ล้ำลึก และแฝงเอกลักษณ์ของความหรูหรา ไวน์มีกรรมวิธีการผลิตจากการหมักบ่มผลไม้ คือองุ่น ให้กลายเป็นเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หลักสูตรคนรักไวน์จะช่วยให้ผู้เรียนรู้ลึกซึ้งถึงคุณค่าของไวน์ในหลากหลายมิติ อันจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ และเสริมสร้างความมั่นใจในการเข้าสู่ธุรกิจ และงานสังคมที่เกี่ยวข้องกับไวน์

เนื้อหาหลักสูตร
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์ (Introduction to wine)
– ประเภทของไวน์ชนิดต่างๆ กระบวนการผลิต และการเก็บรักษา
(Wine types, production and storage)
– ประโยชน์ของไวน์ต่อสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ (Benefits of wine)
– ซิมไวน์ชนิดต่างๆ (Wine tasting)
– ไวน์ต่างประเทศ และวงการไวน์ไทย (Local and imported wine)
– รายการไวน์ การจัดทำ จุดประสงค์ และการเลือกไวน์จากเมนู
(Wine lists and wine selection)
– วิธีการเสนอไวน์ต่อลูกค้า การเปิดไวน์ การทำดีแคนติ้ง การเสิร์ฟ และการบริการไวน์กับอาหารประเภทต่างๆ (Presenting wine and pairing wine with food) การเสิร์ฟไวน์พร้อมอาหาร (Serving wine with food)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ประกอบการ พนักงานในธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม และผู้สนใจในธุรกิจไวน์ รวมถึงผู้ที่ชอบออกงานสังคม งานเลี้ยงต่างๆ