ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดนครปฐมเปิดโครงการ “Thailand Scan Me”

0
384
image_pdfimage_printPrint

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดนครปฐมเปิดโครงการ “Thailand Scan Me”

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่าน QR Code

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการ “Thailand Scan Me” ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่าน QR Code

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท่องเที่ยวจำนวนมาก นิยมสืบค้นข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดยแอพพลิเคชั่น Line นั้น มีคุณสมบัติที่สามารถสแกน QR Code ได้ กรมการท่องเที่ยวจึงได้รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ มาบรรจุไว้ใน QR Code เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสแกนป้ายที่ติดตั้งไว้เพื่อรับทราบข้อมูลทั้งหมดได้ในทันที นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบเสียง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวผู้บกพร่องทางสายตา และผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้อีกด้วย

สำหรับจังหวัดนครปฐม มีการติดตั้งป้าย QR Code จำนวนทั้งหมด 13 ป้ายใน 8 แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 1) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จำนวน 2 ป้าย 2) วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร จำนวน 1 ป้าย 3) อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 ป้าย 4) ตลาดน้ำวัดลำพญา จำนวน 1 ป้าย 5) วัดไร่ขิง จำนวน 1 ป้าย 6) ตลาดน้ำดอนหวาย จำนวน 3 ป้าย 7) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จำนวน 3 ป้าย 8) พุทธมณฑล จำนวน 1 ป้าย

* * * * * * * * *