ขอแสดงความยินดีกับคุณ “กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์” แห่ง บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL)

0
250
image_pdfimage_printPrint

ขอแสดงความยินดีกับคุณ “กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์” แห่ง บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) : Smart Energy in Action : พลังงาน สร้างสรรค์ คิดล้ำ ทำจริง หลังจากที่ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งานนี้ได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับครอบครัวชาว GUNKUL เป็นที่สุด