1

ขอเชิญชม “คอนเสิร์ตเพื่อพ่อ” คอนเสิร์ตการกุศล

รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  5 ธันวาคม 2554

โดยนำ 4 บทเพลงเทิดพระเกียรติออกแสดง น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ

ขับร้องประสานเสียงโดย SWU CHORUS มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

บทเพลงอมตะ ขับร้องโดย ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินรางวัลพระราชทาน

อาทิเช่น ….

v สุเทพ วงศ์กำแหง

v สวลี  ผกาพันธ์

v จินตนา  สุขสถิตย์

v ลินจง  บุญนากรินทร์

v ธานินทร์  อินทรเทพ

v ดาวใจ  ไพจิตร

v ทิพวัลย์  ปิ่นภิบาล

v จิตติมา  เจือใจ

v อุมาพร  บัวพึ่ง

v สุวัจชัย  สุทธิมา

v พรเทพ  เทพรัตน์

โดยมี  วงดนตรีกองทัพเรือ ให้การสนับสนุน

 

บัตรราคา 500.-  800.-  1,000.-  1,200.-  1,500.-  2,000.-

จองบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 เวลา 14.00 – 18.00 น.

สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 02-262-3456