การประกอบอาหารตะวันตก – อาหารไทย 5 เดือน รุ่นที่ 2/2563

0
52
image_pdfimage_printPrint

การประกอบอาหารตะวันตก – อาหารไทย 5 เดือน รุ่นที่ 2/2563
หลักสูตรคุณภาพของวิทยาลัยธานี ปรับปรุงใหม่ให้เนื้อหาเข้มข้นกว่าเดิม เตรียมความพร้อมให้คุณสามารถทำงานกับเรือสำราญ โรงแรม และภัตตาคารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ และเพื่อรายได้และโอกาสก้าวหน้าที่ดีกว่า สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำแต่ละสาขาวิชา อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างละเอียดที่ วิทยาลัยดุสิตธานี 2 เดือน พร้อมฝึกทำงานจริงในครัวของโรงแรมระดับมาตรฐานอีก 3 เดือน
รายละเอียดหลักสูตร
– หลักการประกอบอาหารตะวันตก และอาหารไทย
– ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
– การแกะสลักผัก และผลไม้
– การสุขาภิบาล และความปลอดภัยในการทำงาน
– การวางแผนจัดรายการอาหารและการควบคุมต้นทุน
– การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารเมนูเด่นกว่า 60 รายการ
– การฝึกปฏิบัติ 3 เดือนในโรงแรมระดับมาตรฐาน
เกณฑ์การมอบใบประกาศนียบัตรของวิทยาลัยดุสิตธานี
ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และชั่วโมงการฝึกงานครบตามที่วิทยาลัยดุสิตธานีกำหนดเท่านั้น

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7218469-70, 098 829 6901 (สปอย), 086 598 5598 (พิมพ์),
089 632 6255 (นุ๊ก)089 024 4334 (อ้อย), 085 910 7888 (แจ๊คพอต)
093 924 5963 (จิ๊บ), 094 554 3664 (บี) หรือ www.facebook.com/trainingdtc

วันปฐมนิเทศ 20 กรกฎาคม 2563

อบรมแบบที่ 1 เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมฝึกปฏิบัติงาน
อบรมภาคทฤษฏี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือน ที่ Dusit Thani College ( 5 วัน/สัปดาห์ )
และฝึกปฏิบัติงาน 3 เดือนในโรงแรม ระดับมาตราฐาน 6 วัน/สัปดาห์ วันละ 8-9 ชั่วโมง
**เริ่มเรียน** วันที่ 24 สิงหาคม – 24 มกราคม 2564
ค่าอบรม 59,900 บาท (ค่าอบรมรวม ชุดเชฟ / อุปกรณ์ครัว / ตำราเรียน / วัตถุดิบ / ค่าดำเนินการติดต่อสถานที่ฝึกงาน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )

อบรมแบบที่ 2 เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานีเท่านั้น
อบรมภาคทฤษฏี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือน ที่ Dusit Thani College ( 5 วัน/สัปดาห์ )
**เริ่มเรียน** วันที่ 24 สิงหาคม – 11 ตุลาคม 2563
ค่าอบรม 56,900 บาท (ค่าอบรมรวม ชุดเชฟ / อุปกรณ์ครัว / ตำราเรียน / วัตถุดิบ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )

เอกสารที่การรับสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
4.รูปถ่าย 1.5นิ้ว 4รูป (พื้นหลังสีฟ้า เสื้อเชิตสีขาวไม่สวมสูท)
5.เรซูเม่ (กรณีฝึกงาน)
6.ใบตรวจสุขภาพ (แบบฟอร์มของวิทยาลัย)

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย ” วิทยาลัยดุสิตธานี ”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ ” วิทยาลัยดุสิตธานี ” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0
*** หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ/หรือ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail : training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้
หมายเหตุ *วันปฐมนิเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง