การบริหารรายได้สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท REVENUE MANAGEMENT FOR HOTELS AND RESORTS

0
426
image_pdfimage_printPrint

การบริหารรายได้สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท
REVENUE MANAGEMENT FOR HOTELS AND RESORTS

การบริหารรายได้สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและทราบวิธีการขยายกรอบรายได้และผลักดันผลกำไรให้กับโรงแรม โดยการใช้วิธีเชิงกลยุทธ์ระดับสูงในการกำหนดราคา และการควบคุมห้องพักคงเหลือ การเพิ่ม และการควบคุมความต้องการของลูกค้า การสร้างกลยุทธ์การตลาดขึ้นในระบบการควบคุมการขายอย่างเข้มงวดได้รับผลประโยชน์ที่ชัดเจนเหนือคู่แข่ง เพื่อให้นำไปสู่การเพิ่มยอดขายและผลกำไรสูงสุด

เนื้อหาหลักสูตร
Day ǀ : Revenue Management Reality
– Introduction to Hotel Revenue Management
– Forecasting and Availability Control in Hotel Revenue Management
– Pricing Strategy and Distribution Channels in Hotel Revenue Management
– Overbooking Practices in Hotel Revenue Management
– Non Traditional Applications of Hotel Revenue Management
– Measuring Your Success – RevPAR, Index, MPI, RGI
Day ǁ : How to Optimize Hotel Revenue
– Price and Inventory Control
– Price Sensitivity and Pricing Decisions
– Segmentation and Price Optimization
– Displacement and Negotiated Pricing
– Search Engines and Online Selling: Stimulating Incremental Demand
– Why Hotel Owner Should Care About Revenue Management
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารโรงแรม, รีสอร์ท, และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ DOSM / DOS / DOM / Revenue Manager / Online Manager