1

กสิกรไทยเปิดรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และนายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ (ซ้าย)  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมพิธีลงนามการให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย โดยธนาคารกสิกรไทยถือเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ให้บริการดังกล่าวแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กลุ่มผู้ประกันตนนอกระบบ และลดความเสี่ยงในการเสียสิทธิจากการชำระเงินประกันตนล่าช้า ผู้สนใจสามารถสมัครใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป