กสร.จับมือการไฟฟ้านครหลวงให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยฯภาคอุตสาหกรรม

0
428
image_pdfimage_printPrint

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จับมือการไฟฟ้านครหลวง ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแก่นายจ้าง ภาคอุตสาหกรรม ป้องกันปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลัง
เป็นร่วมประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชนภาคอุตสาหกรรมประจำปี 2560 โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ว่า โครงการให้ความรู้
ความปลอดภัยตามชุมชนฯ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับการไฟฟ้า
นครหลวงซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนับสนุนให้นายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการได้ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งมีการดำเนินการได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินตามนโยบายเซพตี้ไทยแลนด์ของกระทรวงแรงงาน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน