กลุ่มธุรกิจเกาหลีใต้ในประเทศไทยจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยอง

0
149
image_pdfimage_printPrint

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี และบริษัทเกาหลีที่อยู่ในประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR ในงาน “Korean Business Community CSR Day” โดยมีนายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและพนักงานจากกลุ่มบริษัทเกาหลี ได้เดินทางไปยังสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยอง (Rayong Child Welfare Protection Center) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการแบ่งปันความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กและเยาวชน โดยได้ร่วมกันทาสี พร้อมมอบความช่วยเหลือบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยอง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 โดยกรมราชทัณฑ์ ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 6-18 ปีอยู่รวมกันกว่า 90 คน สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยและหอการค้าเกาหลี – ไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR เป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทยเป็นหลัก