1

กลุ่มทิสโก้ร่วมถวายพระพร

 

คณะผู้บริหารทิสโก้ นำโดย อรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้  พร้อมคณะผู้บริหาร และเหล่าพนักงานทิสโก้  ร่วมกิจกรรมถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณหน้าอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์