กรุงเทพมหานคร จับมือ PUBAT จุดพลุฉลอง “Bangkok : World Book Capital 2013” ชวนคนไทย “อ่านเพื่อชีวิต”

0
69
image_pdfimage_printPrint

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เตรียมพร้อมจัดนิทรรศการ Bangkok : World book Capital 2013 กรุงเทพมหานคร : มหานครแห่งการอ่านของโลก” หวังประกาศศักดาการอ่านของคนไทยอย่างเป็นทางการ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 41 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 11 ปูทางแนวคิดหลัก “Bangkok : Read for Life อ่านเพื่อรัก อ่านเพื่อรู้ รักและรู้ สู่การสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตและสังคมให้ก้าวหน้าทุกด้าน ภายในงานแถลงข่าวจัดให้มีเสวนาในหัวข้อ “หนังสือไทยก้าวไกลสู่ระดับโลก มีผู้คร่ำหวอดในวงการหนังสือไทยและนานาชาติ ทั้งตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร องค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ และนักเขียนมือรางวัลระดับโลก ร่วมให้ทัศนะ “วิถีชีวิตเมืองแห่งการอ่าน” ที่ยั่งยืน

เนื่องด้วยวาระฉลองความสำเร็จของกรุงเทพมหานคร ภายหลังองค์การยูเนสโก คัดเลือกกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองหนังสือโลก (World Book Capital 2013) เหตุเพราะนโยบายมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการอ่านให้ดีขึ้นในทุกภาคส่วน กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดนิทรรศการ Bangkok : World Book Capital 2013 ขึ้น เพื่อหวังรณรงค์สร้างกระแสการอ่าน และเป็นพันธะสัญญาว่าคนไทยจะช่วยกันส่งเสริมหนังสือและการอ่านให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม

นิทรรศการ Bangkok : World Book Capital 2013 นำเสนอที่มาและความสำคัญของมหานครแห่งการอ่าน ทั้งนิยาม กฎเกณฑ์และความสำคัญ ตลอดจนการกำหนดเป้าหมายและแผนงานโครงการส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านแนวคิด Bangkok Read for Life อ่านเพื่อรัก: รักรากเหง้า รักตนเอง รักผู้อื่น รักโลก, อ่านเพื่อรู้: รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักโลก, รักและรู้: สู่การสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตและสังคมให้ก้าวหน้าทุกด้าน รื่นรมย์ มีสันติสุขและสันติภาพ

ด้าน นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรุงเทพฯ จำเป็นต้องเร่งสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เข็มแข็งในสังคมไทย ให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของการอ่านว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิต สร้างพลังแก่ผู้คนในสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยส่งเสริมการอ่านให้อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทย จนเป็นนิสัยโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน

“เรายังได้ใช้เวทีนี้ ประกาศยุทธศาสตร์ของภาคีการอ่านกรุงเทพ 5 ข้อ เพื่อขับเคลื่อนให้การรณรงค์ตั้งแต่ปี 2011 ได้แก่ การสื่อสารสาธารณะเพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางสังคม การกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนต่อเนื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายส่งเสริม การอ่านการพัฒนาและขยายพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน และการสร้างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย”

“ภายใน นิทรรศการ Bangkok : World Book Capital 2013 ยังจัดให้กิจกรรมสันทนาการมากมายเพื่อตอกย้ำความสำคัญของการ “อ่านเพื่อชีวิต” อาทิ กิจกรรม “หนังสือมีชีวิต” อ่านหนังสือประเภทต่างๆ แล้วนำเรื่องราวหรือจุดเด่นของหนังสือที่อ่านนำออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จับต้องได้จริง ต่อด้วยกิจกรรม “Scrapbook” ชวนผู้ร่วมงานสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน และการสร้างความจดจำว่ากรุงเทพเป็นเมืองหนังสือโลก พร้อมกิจกรรมบนเวที ร่วมพูดคุยกับทูตรักการอ่าน และบุคคลมีชื่อเสียงในแวดวงการอ่านการเขียน อาทิ พระอาจารย์สมพงษ์ รัตนวํโส โมฆรัตน์ (ทีมธรรมะ delivery) อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อินทิรา เจริญปุระ (ทราย เจริญปุระ) ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นางสาวปราณี กล่าว

นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานจะได้ชมละครเพลงส่งเสริมการอ่านจากรายการ “ขบวนการนักอ่าน” นำเสนอความแตกต่างของตัวเอกภายในละคร โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้น หลังจากที่ได้นำการอ่านมาใช้แก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าระดับของปัญหาจะเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม หนังสือล้วนแต่มีคำตอบให้ทั้งสิ้น

ขอเชิญชวนพี่น้องนักอ่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองการอ่านของโลกอย่างสมบูรณ์แบบ ได้ที่บูธ Bangkok : World Book Capital 2013  ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 41 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2556 – 8 เมษายน 2556 เวลา 10.00 – 21.00 น. บริเวณ Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์