กรมเจ้าท่า จัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2562

0
305
image_pdfimage_printPrint

กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า กำหนดจัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “Empowering Women in the Maritime Community” ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ “การส่งเสริมบทบาทของสตรีในภาคการขนส่งทางน้ำ” และ “การเสริมสร้างความร่วมมือให้ทะเลปลอดขยะ” โดยผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาต่างๆ และเอกชน สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป