กทปส. ลงพื้นที่ร่วมเดินหน้าโครงการมหิดล แชนแนล คิดส์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลผลักดันเยาวชนเรียนรู้การสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงราย

0
137
image_pdfimage_printPrint

กทปส. ลงพื้นที่ร่วมเดินหน้าโครงการมหิดล แชนแนล คิดส์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลผลักดันเยาวชนเรียนรู้การสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงราย

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าโครงการมหิดล แชนแนล คิดส์ ระยะที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าโครงการ (ลำดับการนั่งที่ 1 จาก ซ้าย) พร้อมด้วยคณะทำงานจาก กทปส. นำทีม Mahidol kids care van และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้ความรู้ถึงความสำคัญในการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และ ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความไว้วางใจบุตรหลานในการรับชมสื่อได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียน ครู อาจารย์เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา จังหวัดเชียงราย