OTOP ช็อป ชิม สนุก และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ครั้งที่ 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งได้แก่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม จัดงาน “ OTOP ช็อป ชิม สนุก และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ครั้งที่ 2 ” ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 เพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการเด่นของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันมากขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และ SME ของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งจัดมีการแสดงนิทรรศการสินค้า GI ด้วย โดยภายในจะได้พบกับบูทจำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัด จำนวนกว่า 70 ราย อาทิเช่น ผ้าย้อมคราม ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ผ้าขาวม้า ตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ ตะกร้าสานพลาสติก ข้าวฮาง ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ แตงโมปลอดสารพิษไร้เมล็ด หมูยอ ขนมปากหม้อ ไส้กรอก หมูแดดเดียว หมูหันแก่งกะเบา และสินค้า GI ของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ผ้าหมักโคลนหนองสูง ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี เนื้อโคขุนโพนยางคำ น้ำหมากเม่าสกลนคร ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร ลิ้นจี่นครพนม สับปะรดท่าอุเทน สินค้าอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษตลอดการจัดงาน
สามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 27 เมษายน–1 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.00 น. ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จตุจักรติดแอร์
ติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/JJMall.Chatuchak หรือwww.jjmall.co.th โทร. 02-265-9999 ต่อ 603


เผยแพร่ข่าวโดย:

ไทยมีเดียพีอาร์

www.thaimediapr.com

Thailand Media Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์
You must be logged in to post a comment Login