Home » Archives by category » สุขภาพ|การแพทย์|ความงาม

รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรมและการบรรยายพิเศษ สำหรับผู้ที่เตรียมตัวเป็นคุณแม่

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง“สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์” โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ที่นั่งเท่านั้น ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว สำรองที่นั่งได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2223-1351 ต่อ 3126 พัฒนาการของลูกน้อยทั้งด้านการพัฒนาสมอง อารมณ์จิตใจ และการเรียนรู้ สามารถเสริมสร้างได้โดยคุณแม่ ควรมีอารมณ์และจิตใจที่แจ่มใส ไม่เครียด เนื่องจากอารมณ์ของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ จะมีผลโดยตรงต่อทารกทั้งขณะอยู่ในครรภ์และหลังคลอด อีกทั้งการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง การพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้ทั้งแม่และลูกมีสุขภาพที่แข็งแรง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ รพ.หัวเฉียว จัดเรียนฟรี…หลักสูตรดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ รพ.หัวเฉียว จัดเรียนฟรี…หลักสูตรดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างถูกต้อง  ด้วยการจัด “โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่มีสัญญาผูกพันการใช้ทุน ใช้เวลาเรียน 4 วัน ผู้สนใจรับการอบรมเพื่อสร้างอาชีพ ต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป สามารถอ่านเขียน หรือสื่อสารภาษาไทยได้  มีสุขภาพแข็งแรง  และมีที่พักในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล สามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-2231351 ต่อ 5416 หรือ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 3126 หรือ www.hc-hospital.com

ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี ได้แล้ววันนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี ได้แล้ววันนี้

ประกันสังคม สร้างเครือข่ายให้บริการผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มช่องทางการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ในการส่งเสริมการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเครือข่ายตัวแทนภาครัฐในการให้บริการประชาชน โดยเพิ่มช่องทาง การให้บริการรับ-จ่ายเงินกองทุนประกันสังคม โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเอง และขณะนี้ได้ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โดยผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติม (ถ้ามี) งวดเดือนปัจจุบัน และชำระเงินสมทบล่วงหน้าไม่เกิน 12 งวดเดือน รวมชำระเงินสมทบได้ไม่เกิน 13 งวดเดือน กรณีเงินสมทบเพิ่มเติมชำระได้ไม่เกิน 1,000 บาท และไม่สามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติมงวดเดือนย้อนหลังได้เพียงผู้ประกันตนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานของทางราชการที่ปรากฏเลขประจำตัวประชาชน และเงินสดจำนวนเงินตามทางเลือกที่ต้องนำส่งสำนักงานประกันสังคมพร้อมเงินค่าธรรมเนียมในอัตรา 10 บาท ต่อใบเสร็จรับเงินหนึ่งฉบับ ณ เคาน์เตอร์บิ๊กซี ได้ทุกวันทำการ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยพนักงานเคาน์เตอร์บิ๊กซี จะออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกันตนทันที ทั้งนี้ […]

ADTEC สานต่อพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙ เปิดตัว “โครงการบริการฝังรากฟันเทียมผู้สูงอายุ” สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ADTEC สานต่อพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙ เปิดตัว “โครงการบริการฝังรากฟันเทียมผู้สูงอายุ” สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน หรือ ADTEC ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสานต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย ด้านงานทันตกรรม เปิดตัว “โครงการบริการฝังรากฟันเทียมผู้สูงอายุ” ช่วยลดปัญหาต่างๆ ในช่องปาก ตั้งเป้า ๓ ปี ๖,๐๐๐ ราย ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานงานแถลงข่าวครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาทิ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการโปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC),ทพญ.สุปราณี ดาโลดม ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มูลนิธิทันตกรรม ในพระบรมราชูปภัมภ์,ทพ.บุญชู สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม,คุณกอบแก้ว อัครคุปต์ ที่ปรึกษาโปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน,นางกัญญา บุญยไวโรจน์ ตัวแทนคนไข้จากทั่วประเทศในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และ พ.ต.ท.บันดล วงศ์ระรื่น […]

ฉลองความสำเร็จแคปซูลเลือดจระเข้ “วานิไทย” ก้าวสู่ปีที่ 12

ฉลองความสำเร็จแคปซูลเลือดจระเข้ “วานิไทย” ก้าวสู่ปีที่ 12

นางสาววิสาชิณี รุ่งทวีชัย เจ้าของฟาร์มจระเข้รุ่งทวีชัย และผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย พร้อมด้วย พ.อ.ดร.ก้อง ไชยณรงค์ ที่ปรึกษาบริษัท ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จผลิตภัณฑ์แคปซูลเลือดจระเข้ “วานิไทย” ครบรอบ 12 ปี พร้อมเผยบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เน้นความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อเตรียมผลักดันสู่ตลาดโลก ทั้งยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์เอาใจคนรักสุขภาพ คือ Wani-Se หรือซีรัมเลือดจระเข้ มาพร้อมสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือด เหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานและ Wani-B หรือกระดูกจระเข้ มีแคลเซียมสูง เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาด้านสุขภาพด้านกระดูกพรุนโดยได้รับสิทธิบัตรจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากสนับสนุนงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเผยโปรโมชั่นสุดพิเศษฉลองก้าวสู่ปีที่12 ในงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อเร็วๆนี้

บิ๊กบอส “วานิไทย” เร่งเครื่องเต็มที่ดัน “แคปซูลเลือดจระเข้” สู่ตลาดโลก

บิ๊กบอส “วานิไทย” เร่งเครื่องเต็มที่ดัน “แคปซูลเลือดจระเข้” สู่ตลาดโลก

เพิ่งจะฉลองความสำเร็จกันไปหมาดๆสำหรับผลิตภัณฑ์ “วานิไทย” แคปซูลเลือดจระเข้ฝีมือคนไทย 100 เปอร์เซ็น ที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 พร้อมทั้งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Wani-Se ซีรัมสารสกัดเลือดจระเข้ และ Wani-B แคปซูลสารสกัดจากกระดูกจระเข้ ล่าสุดบิ๊กบอสสาว “คุณวิสาชิณี รุ่งทวีชัย” เจ้าของฟาร์มจระเข้รุ่งทวีชัย และผู้ก่อตั้งบริษัท วานิไทย (2008) อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ประกาศเดินหน้าทำการตลาดเต็มกำลัง พร้อมปักหมุดสู่ตลาดระดับสากล งานนี้คงต้องเอาใจช่วยเชียร์ผลิตภัณฑ์คนไทยกันให้เต็มที่ เพราะของเขาดีจริงอะไรจริง ใครอยากพิสูจน์ก็ลองไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ “วานิไทย” พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษในงาน “เกษตรแฟร์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถึงแค่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น

“ดิ อิมแพลนท์เซ็นเตอร์” เปิดศักราชใหม่ของบริการทันตกรรมเอกชนในฮังการี

“ดิ อิมแพลนท์เซ็นเตอร์” เปิดศักราชใหม่ของบริการทันตกรรมเอกชนในฮังการี

คลินิกทันตกรรมและศัลยกรรมช่องปาก ดิ อิมแพลนท์เซ็นเตอร์ (The ImplantCenter) ประกาศเปิดห้องปฏิบัติการใหม่ที่เหมาะสำหรับการรักษาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พร้อมส่วนขยายอื่นๆ ได้แก่ อพาร์ตเมนต์ที่สะดวกสบาย 4 แห่งเพื่อให้คนไข้พักฟื้นหลังการรักษาที่คลินิก รวมถึงศูนย์ศึกษาการฝังรากฟันเทียม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและการนำเสนอบริการคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องตลอด 15 ปีที่ผ่านมา รับชมข่าวประชาสัมพันธ์แบบมัลติมีเดียได้ที่ https://www.multivu.com/players/uk/8274651-implantcenter-hungarian-dental-service/ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่ของคลินิกได้เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า แตะ 1,800 ตารางเมตร โดยทางคลินิกได้เปิดแผนกศัลยกรรมช่องปากในปี 2558 และปัจจุบันมีห้องรักษาฟัน 8 ห้อง และห้องศัลยกรรมช่องปาก 4 ห้อง ซึ่งห้องศัลยกรรมทั้งหมดสามารถให้บริการผ่าตัดช่องปากแบบไม่ต้องพักค้างคืน ทางคลินิกมีความโดดเด่นเป็นที่หนึ่งในวงการทันตกรรมเอกชนของฮังการี เพราะสามารถทำการรักษาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน โดยได้รับการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ่และมีอุปกรณ์ครบครันที่เปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 พร้อมบริการห้องส่วนตัวแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เพื่อให้คนไข้พักฟื้นหลังการผ่าตัด ดร.อัตติลา คามาน ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าคลินิก กล่าวว่า “เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาด้านทันตกรรมให้กับคนไข้ทุกคน จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้บริการครบวงจรตั้งแต่การวินิจฉัย (การเอกซเรย์และการทำซีที), การรักษาโดยทั่วไปและการรักษาที่ได้รับความนิยม (ทันตกรรมความงาม), การทำศัลยกรรมช่องปาก, การฟื้นฟูรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบด้วยการฝังรากฟันเทียม ไปจนถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการหู คอ จมูก และทันตกรรม” […]

“ฟิลิป เวน” ทุ่มงบกว่า 20 ล้านบาท พลิกโฉมคลับราชประสงค์ พร้อมเปิดคอนเซ็ปต์ใหม่ “Incomparable Beauty – Lady Sphere”

“ฟิลิป เวน” ทุ่มงบกว่า 20 ล้านบาท พลิกโฉมคลับราชประสงค์  พร้อมเปิดคอนเซ็ปต์ใหม่ “Incomparable Beauty – Lady Sphere”

กรุงเทพฯ – ฟิลิป เวน (ประเทศไทย) คลับสุขภาพและความงามระดับไฮเอนด์สำหรับสุภาพสตรี นำโดย คุณพรทิพย์ เวสารัชเวศย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป แถลงข่าวเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ของคลับราชประสงค์ทุ่มงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท พร้อมเปิดคอนเซ็ปต์ใหม่ “Incomparable Beauty – Lady Sphere” (อินคอมแพเรเบิ้ลบิวตี้ – เลดี้ สเฟียร์) อาณาจักรแห่งสุขภาพและความงามครบวงจร ให้สาวๆ สวย สุขภาพดี ได้ในทุกช่วงวัย โดยมี ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล, คุณภชสร ลีนุตพงษ์, คุณนาขวัญ รายนานนท์, ร.อ.หญิง วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์, คุณณิชชา บุณยากร และคุณอนงค์นาฏ อำนวยผล เซเลบริตี้ชื่อดังร่วมแสดงความยินดี ณ ฟิลิป เวน คลับราชประสงค์ เมื่อเร็วๆ นี้ เรียงลำดับการยืน(จากซ้ายไปขวา) 1. คุณอนงค์นาฏ […]

“เวียร์” เซอร์ไพร์สตัวแทน VIERA หลังทำยอดขายทะลุ 1 แสนกล่อง

“เวียร์” เซอร์ไพร์สตัวแทน VIERA หลังทำยอดขายทะลุ 1 แสนกล่อง

บริษัท เฮลท์ธอรี่ จำกัด เพิ่งเปิดตัว VIERA I AM COLLAGEN ไปได้ไม่ถึงเดือน โดยมี เวียร์ ศุกลวัฒน์ และ เบลล่า ราณี เป็นพรีเซ็นเตอร์ สามารถทำยอดขายทะลุ 1 แสนกล่อง ล่าสุดบริษัท เฮลท์ธอรี่ ได้จัดงาน VIERA Exclusive day ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับตัวแทน โดย เวียร์ ศุกลวัฒน์ เดินทางมาร่วมงานด้วย นาง เบญจกัญญ์ พิจิตรพงศ์ชัย กรรมการผู้บริหาร บริษัท เฮลท์ธอรี่ จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า “เราวางงบลงทุนไว้ราวกว่า 10 ล้านบาท ในการคิดค้นสูตรพัฒนาวิจัยและในการทำการตลาด เมือเดือนที่ผ่านมาได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารผิวคอลลาเจนภายใต้แบรนด์ VIERA I AM COLLAGEN อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นสารอาหารที่มาจากธรรมชาติ โดยมีผลงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นรองรับว่าเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดในโลก มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยซ่อมแซมผิวหนัง ทำให้ผิวกระจ่างใส อ่อนเยาว์วัย ประกอบกับช่วยรักษาสุขภาพในเรื่อง ข้อต่อ […]

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มอบเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มอบเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ นำโดยนายแพทยกำพล พลัสสินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ พร้อมด้วยนายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ และแพทย์หญิงแพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันทัดกลการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์และคณะผู้บริหาร มอบเครื่องเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) แก่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ โดยมี นายปรีชา เทดทินวิทิต ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ เป็นผู้รับมอบ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้การทำ CPR ที่ถูกต้องในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยกับประชาชนผู้สนใจ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

Page 1 of 233123Next ›Last »