Home » Archives by category » การศึกษา (Page 472)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร หลักสูตรอบรมภาษาตะวันออก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปิดรับสมัคร หลักสูตรอบรมภาษาตะวันออก   ระยะสั้น 42 ชั่วโมง ภาคฤดูร้อน ระหว่าง เดือนมีนาคม – เมษายน 2556 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 8 มีนาคม 2556   เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556   เรียนทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์เวลา 09.00 – 12.00 น. 1) ภาษาเกาหลี ระดับ 1 ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 3,900 บาท 2) ภาษาเกาหลี ระดับ 2 ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 3,900 บาท 3) ภาษาจีน ระดับ 1 ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ […]

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษาและ บุคคลทั่วไป

  รายละเอียดดังนี้ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับ การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์   2556 เป็นต้นไป จนถึงวันเรียนวันแรกของแต่ละหลักสูตร (เริ่มเรียนหลักสูตรแรก วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556) โดย   เปิดสอนหลักสูตร English Communication, Grammar, Reading, Conversation, TOEIC,   TOEFL, Writing, Business English รายเอียดอื่น ๆ ดังไฟล์ที่แนบ   http://hu.swu.ac.th/hu/viewdetail.aspx?id=1095  

งานประชุมระดับนานาชาติ WHTER&ICES 2013

มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรนานาชาติการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติเลือกเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2 งานพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน ได้แก่ World Conference on Hospitality, Tourism and Event Research (WHTER) และ International Convention and Expo Summit 2013 (ICES) ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม   พ.ศ. 2556 ณโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ในการประชุมดังกล่าวจะมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวจากเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ประมาณ 300 คน เข้าร่วม รวมทั้งบรรณาธิการวารสารวิชาการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล การจัดประชุมดังกล่าว ถือเป็นโอกาสดีที่จะแสดงให้นานาประเทศเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยไทยในฐานะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ งานแสดง และนิทรรศการระดับนานาชาติ และความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวในประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความเข้าใจในอุตสาหกรรม MICE โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนักวิจัยจากนานาชาติจากทั่วทุกมุมโลกได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และวิสัยทัศน์ ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณะกรรมการบริหารมีส่วนร่วมในการวางแผนกับนักวิจัยจากนานาประเทศเกี่ยวกับกรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยได้รับรางวัลเมืองที่ดีที่สุดของโลก (World’s […]

งานแถลงข่าว 40 ปี ม.สยาม และความพร้อมสร้างแพทย์คุณภาพสู่ AEC

มหาวิทยาลัยสยาม จับมือ โรงพยาบาลตำรวจจัดงานแถลงข่าว “40 ปี ม.สยาม และความพร้อมสร้างแพทย์คุณภาพสู่ AEC” ความมุ่งมั่นครั้งสำคัญเพื่อเปิดการเรียนการสอนในคณะแพทย์ศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากแพทยสภา ร่วมแถลงข่าวโดย ดร. พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และ พล.ต.ท.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจณ ห้องกมลพร โรงแรม เดอะ สุ โกศล กรุงเทพ (สยาม ซิตี้ เดิม)ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา10.00 น. เป็นต้นไป – ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งการเข้าร่วมงาน กรุณาติดต่อ อรพรรณ บัญชเสนศิริ 081-6379643 หรือ orapan.sphere@gmail.com ( ประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าวเปิดตัวคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม)

พิธีมอบเกียรติบัตรครูแสนดี ประจำปี 2556

23 กุมภาพันธ์ 2556 : มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “ครูแสนดี ประจำปี 2556”  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์  ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ จำนวนครูผู้รับเกียรติบัตรจำนวนกว่า 500 ท่าน เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หัองบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

สมาชิกใหม่ของบ้าน TK park

ยอด-พิศาล แสงจันทร์ และบอล-ทายาท เดชเสถียร จากรายการ “หนังพาไป”  สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของอุทยานการเรียนรู้ TK park  ในโอกาสที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในฐานะนักเล่าเรื่องราวการเดินทางรอบโลกจากบทบาทพิธีกรรายการหนังพาไป ที่แม้จะลาจอไปชั่วคราว แต่ทั้งสองก็ได้ฝากความประทับและแรงบันดาลใจในการทำตามความฝันไว้ให้ผู้คนมากมาย รวมถึงน้องๆ เยาวชนที่กำลังค้นหาความฝันกับกิจกรรม Inspired by Idol ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park เมื่อเร็วๆ นี้

จัดตั้งศูนย์ STEM เพื่อการศึกษาวิทย์ คณิต เทคโน แบบบูรณาการ

ผอ. สสวท. แนะระบบการเรียนการสอนไทย ควรเน้นจัดระบบระยะยาว เน้นการเรียนรู้ และปฏิบัติ ลงพื้นที่จริง ด้วยการเรียนรู้แนวใหม่แบบบูรณาการ  ก่อนเข้าสู่ AEC  นำร่องศูนย์ STEM ในโรงเรียนเครือข่าย 5 – 10 จังหวัด  สำเร็จผล นำเรื่องเข้า ครม เพื่อเป็นวาระแห่งชาติ ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า  ปัญหาการเรียนการสอนของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ ขาดกำลังการเรียนการสอนในด้านกำลังพล ที่จะขับเคลื่อนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพไปสู่การพัฒนาประเทศ ส่งผลให้ต้องหันมาดูเรื่องการศึกษาภาคบังคับในระบบโรงเรียนว่า สามารถนำไปประยุกตร์ใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปใช้ในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้มากน้อยเพียงใด  ซึ่งไม่เพียงแต่การอ่านออกเขียนได้ แต่ต้องอ่านและสามารถเก็บรายละเอียดเนื้อหาสาระ และนำสาระความรู้ที่ได้นั้นไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งในโลกที่การสื่อสารไร้พรมแดน ไม่เพียงแต่เราต้องอ่านภาษาต้นกำเนิดเท่านั้น ภาษาอื่นๆ ก็ต้องเรียนรู้ยิ่งควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ก็ยิ่งทำให้การเรียนของนักเรียนเปิดกว้าง และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งถ้าจะเทียบจากเกณฑ์การสอบพิซ่า (Pisa) จะเห็นได้ว่า อยู่ในเกณฑ์ ที่ 1 และ 2 เป็นส่วนใหญ่ หรือบางกลุ่มก็จะต่ำกว่า 0 ในขณะที่จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี  […]

“Mulan Jr. the musical” ละครเพลงภาษาอังกฤษ เชิดชูเกียรติเหล่า ทหารกล้าของไทย

สาธิต ม.รังสิต จัดการแสดงละครเพลงประจำปีการศึกษา 2555 ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของเด็กไทย คุณธรรมและความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์ เรื่อง “Mulan Jr., The Musical”    (มู่หลาน จูเนียร์ เดอะมิวสิคัล)  วันที่ 20 ก.พ. 56 เพื่อเชิดชูเกียรติเหล่าทหารกล้าของไทย             โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดการแสดงละครเพลงภาษาอังกฤษ เรื่อง  Mulan Jr., The Musical” (มู่หลาน จูเนียร์ เดอะมิวสิคัล) ละครเวที ผลงานนักเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความสามารถรอบด้าน ทั้งทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบองค์รวม รวมทั้งการทำงานเป็นหมู่คณะ ฝึกความกล้าแสดงออก รวมไปถึงการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม   โดยการแสดงละครเพลงของโรงเรียนในครั้งนี้ ได้ร่วมกับวงอาร์ เอส ยู ฟิลฮาร์โมนิก (RSU Philharmonic) ในการบรรเลงเพลง และอำนวยการบรรเลงโดย ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ (ศิลปาธร) และอาจารย์ยูจีน เอสตากวีโอ หัวหน้าหมวดดนตรีของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นผู้อำนวยการแสดง […]

เมกาบางนา ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายปริยุตม์ สังวราภรณ์ [ยืนกลางขวามือ] ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช [ยืนกลางซ้ายมือ] รองผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทัพย์ และกลุ่มนักศึกษา จำนวน 30 คน จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเยี่ยมชมระบบการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาโครงการการบริหารจัดการพื้นที่เช่า การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของโครงการ ณ เมกาบางนา เมื่อเร็วๆ นี้  

BBA มธ. สุดเจ๋ง คว้ารางวัลนักวิจัยหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนนานาชาติ 4 ปีซ้อน เตรียมพร้อมลงสนามชิงรางวัลระดับทวีป

นักศึกษา BBA ธรรมศาสตร์ โชว์ฝีมือสุดยอด คว้าแชมป์จากการแข่งขันนักวิจัยหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนนานาชาติ ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เตรียมพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปแข่งขันระดับทวีปเอเชียแปซิฟิก ที่มาเลเซีย 22-23 กุมภาพันธ์นี้  รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะและมหาวิทยาลัยที่ทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สร้างชื่อเสียงด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันนักวิจัยหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนนานาชาติ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย (2012-2013 CFA Institute Research Challenge in Thailand) ซึ่งองค์กร CFA Society Thailand จัดการแข่งขันขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการลงทุนและอาชีพการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นการครองแชมป์ระดับประเทศเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันของนักศึกษา BBA ธรรมศาสตร์ นับตั้งแต่เริ่มจัดการแข่งครั้งแรกเมื่อปี 2553 โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 6 ทีม ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ […]