Home » Archives by category » การศึกษา (Page 472)

สาธิตรังสิต เชียงใหม่ รับขวัญนักเรียน ต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนใหม่

สาธิตรังสิต เชียงใหม่ รับขวัญนักเรียน ต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนใหม่

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่จัดกิจกรรมไหว้ครู พร้อมกับพิธีรับขวัญลูกน้อยแก่นักเรียน เนื่องด้วยโรงเรียนเปิดภาคเรียนแรกประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นางสาวสุวาทินี สลีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมนี้ ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้าสัมผัสบรรยากาศแบบเป็นกันเอง  พูดคุยทำความรู้จักกับคุณครู และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองเนื่องจากโรงเรียนพึ่งเปิดสาขาแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นโรงเรียนสองภาษาที่ผสมผสานทั้งวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมต่างชาติเข้าด้วยกัน การจัดพิธีไหว้ครู และพิธีรับขวัญแก่นักเรียนนั้นเป็นการสร้างบรรยากาศให้ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูชาวไทย และช่าวต่างประเทศได้รู้จัก เรียนรู้วัฒนธรรมของไทยเราอีกด้วย หากผู้ปกครองชาวเชียงใหม่ท่านใด ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา สามารถติดต่อขอเยี่ยมชมโรงเรียน และขอรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ โทร.053-442 208-9 หรืออีเมล์มาที่ info_cnx@sbs.ac.th  

เรียนรู้สองภาษา ลูกจะสับสนหรือเปล่า?

เรียนรู้สองภาษา ลูกจะสับสนหรือเปล่า?

ผู้ปกครองหลายท่านอาจมีความสงสัยว่าเมื่อส่งลูกเรียนในโรงเรียนสองภาษาตั้งแต่ยังเล็ก ลูกจะสับสนกับการใช้ภาษาหรือไม่ และพัฒนาการจะดีหรือเปล่า อ่านออกเขียนได้หรือไม่ เหล่านี้เป็นคำถามที่เชื่อว่ามีในใจของผู้ปกครองยุคใหม่หลายๆท่านที่กำลังมองหาโรงเรียนที่เหมาะสมให้กับลูกๆ อย่างแน่นอน   อาจารย์สุวาทินี สลีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมีคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจโรงเรียนในรูปแบบสองภาษา  โดยทั่วไปแล้วโรงเรียนจะมีเกณฑ์มาตรฐานในการวัดคุณภาพที่ตัวผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น การวัดพัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านอารมณ์ พัฒนาการทางด้านสังคม และพัฒนาการทางด้านสติปัญญา เกณฑ์เหล่านี้โรงเรียนจะเป็นผู้ประเมินนักเรียนว่าพัฒนาการแต่ละด้าน มีความพร้อมในการที่จะเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปหรือไม่ ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมีการวิเคราะห์และศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสมโดย การวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ(Process- based Methodology) ในระดับชั้นอนุบาลนั้นครูผู้สอนจะมีการกำหนดหัวข้อของกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของเด็ก และมีความเหมาะสมในทุกสัปดาห์   การเรียนรู้ของเด็กนั้นจะเริ่มเรียนรู้จากตัวเด็กเอง แล้วต่อด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเด็กทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ในแต่ละสัปดาห์ครูผู้สอนจะกำหนดเรื่องที่จะเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการการเรียนรู้ของเด็กโดยจัดให้สอดคล้องกันในแต่ละสัปดาห์ และทุกระดับชั้นเรียน  เช่น การเรียนรู้หัวข้อร่างกายของเราในทุกระดับชั้นตั้งแต่ เตรียมอนุบาลไปถึงอนุบาล 3 เด็กจะเรียนรู้หัวข้อเดียวกันแต่มีความแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดและเชิงลึกของเนื้อหาและความสามารถในการับรู้ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น กล่าวคือในระดับชั้นเตรียมอนุบาลหัวข้อร่างกายของเรา เด็กๆจะเริ่มต้นจากการฟัง รู้จักร่างกายของเราจากกิจกรรมที่คุณครูเตรียมให้ รู้จักว่าร่างกายของเรามีแขน ขา มือ ตา หู จมูก ปาก เป็นต้น เด็กวัยนี้ยังไม่จำเป็นต้องคิดหรือวิเคราะห์จึงเหมาะแก่การฟัง และการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง  เมื่อเข้าสู่ระดับชั้นอนุบาล 1 นักเรียนจะเรียนรู้ โดยคุณครูจะสอดแทรกความรู้ที่ลึกและกว้างขึ้น เช่น ร่างกายของเรามีตากี่คู่ มีแขน […]

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงภูวนารถ จัดสัมมนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  โดยวิทยากร Assoc.Pro.                       Dr. Somchanh BOUNPHANMY, Mr. Amone CHANTHAPHAVONG, Mr. Chailasy NHOPHANXAY    จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว National University of Laos หรือ NUOL บรรยายในหัวข้อ Android Application Development and Robot Control Programming ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อนงค์นาฎ  โสภณางกูร  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย                 เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗                  ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ        

สถานศึกษาที่ให้มากกว่าการเรียนรู้

สถานศึกษาที่ให้มากกว่าการเรียนรู้

หนึ่งในคำถามของผู้ปกครองหลายๆท่านว่า ทำไมจึงต้องเป็นโรงเรียนแห่งนี้ หรือโรงเรียนแห่งนี้มีดีอย่างไรในการฝากอนาคตของบุตรหลานเราไว้ในความดูแล และจากคำบอกกล่าวของผู้ปกครองที่ได้ให้ลูกเข้ามาศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้ความจำกัดความเกี่ยวสถาบันแห่งนี้ไว้เพียงว่า “Perfect”   \คุณอัสมา กฮาร ประกอบธุรกิจส่วนตัวนำเข้าทางด้านไอที คุณแม่ของ น้องมินนี่ เรืองตระกูล หนึ่งในผู้ปกครองที่ให้ลูกค้าเข้ามาศึกษาใน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เล่าว่า ครอบครัวมีลูกคนเดียว โดยวางแผนอนาคตลูก ในระดับประถมศึกษา อยากให้เรียนโรงเรียนสองภาษาที่มีคุณภาพใกล้บ้าน ส่วนระดับปริญญาตรี โท หรือเอก อยากให้เข้าศึกษาสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศตามความถนัดและเหมาะสมกับความต้องการของลูก ด้วยเรามีเทคนิคในการดูแลลูกที่ว่า “Always be yourself, because by being yourself you could possibly be everything that you need.”       นั่นคือให้ลูกเป็นศูนย์กลาง พยายามเรียนรู้ในสิ่งที่เขาเป็น และสนับสนุนในสิ่งที่เขาต้องการ ภายใต้การแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมของคุณพ่อคุณแม่ สำหรับการเลือกโรงเรียนให้กับลูก เราจะตัดสินใจร่วมกันนั่นคือทั้ง 3 คน โดยมีคุณพ่อ คุณแม่ และคุณลูก ตัดสินใจร่วมกัน  โดยผ่านกระบวนการในการหาข้อมูลโรงเรียนในรัศมี […]

ครู สาธิตรังสิต สร้างชื่อครูดีเด่น

ครู สาธิตรังสิต สร้างชื่อครูดีเด่น

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานกรรมการ ดร.อภิรมณอุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ของแต่ละสาขาวิชาโดยมีนางวิริยากร อัศววงศานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี, นางศุภวรรณ บุญเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย, นางสาวสายชล ปัญญามี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนางสาวอัจฉราณี อัจฉริยศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แสดงว่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ไม่ได้มีดีอย่างเดียว แต่มีดีหลายสาขาวิชาเลยนะค่ะ เพราะมีคุณครูที่ชำนาญเฉพาะด้านในแต่ละสาขาวิชาที่ได้รับรางวัลไม่ซ้ำกันเลย อย่างงี้พวกเราขอปรบมือดังๆ ให้กับแม่พิมพ์ของชาติทั้ง 4 ท่าน  ด้วยคร้า….

สำนักงานประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพ

สำนักงานประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพ

  สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยได้เข้าศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2557  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้  ได้รับการต้อนรับ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พร้อมทั้งได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง  แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการประยุกต์ใช้ระบบ IT สำหรับงานประกันคุณภาพ การดูแลติดตามผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  โดย รองศาสตราจารย์ นวลจิรา ภัทรรังรอง                          ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รวมทั้ง ได้รับฟังแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผู้บรรยาย.      

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับโครงการ Townsend Thai และ เจ.พี. มอร์แกน เปิดศูนย์ ‘Financial Communication Center’

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับโครงการ Townsend Thai และ เจ.พี. มอร์แกน เปิดศูนย์ ‘Financial Communication Center’

กรุงเทพ,24มิถุนายน 2557–วันนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือกับโครงการTownsend’s Thai และสนับสนุนโดย มูลนิธิ เจ.พี. มอร์แกน เชส เปิดตัวFinancial Communication Center ซึ่งเป็นโครงการทางด้านการพัฒนาที่จะช่วยให้ครัวเรือนไทยมีความสามารถในการจัดการทางด้านการเงิน Financial Communication Centerจะเป็นศูนย์ความรู้และอบรมผู้ให้คำแนะนำทางการเงินเพื่อให้บริการด้านความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการทางการเงินแก่ชุมชนในชนบท บริการเหล่านี้จะช่วยชุมชนในชนบทให้สามารถบริหารจัดการการเงินในครัวเรือนโดยทั่วไปรวมทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ความผันผวนของรายได้ การเจ็บป่วยเรื้อรังและความทุพพลภาพถาวร   รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ถิรพัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมสังคมคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เราให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างมากเพราะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครัวเรือนไทยในระยะยาวและในที่สุดฐานความรู้ที่สร้างขึ้นจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยรวม   ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณะบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ อาจารย์และนิสิตของเรากำลังสร้างหนทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมในด้านการพัฒนาเหล่านี้คือหนึ่งในทิศทางใหม่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของเรากำลังให้ความสำคัญ   ศูนย์ Financial Communication Centerเป็นโครงการที่มีระยะเวลา 5 ปี มุ่งเน้นครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางค่อนไปทางต่ำในจังหวัดชนบทและจังหวัดกึ่งเมืองสี่จังหวัดได้แก่ จังหวัด บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทราและลพบุรี ศูนย์ Financial Communication Center จะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากครัวเรือนในการให้ความช่วยเหลือและสร้างแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมกับแต่ละครัวเรือน   […]

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตร มทร.ตะวันออก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงาน     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตร มทร.ตะวันออก

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557  อนุกรรมการวิจัยและพัฒนา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            ราชมงคลตะวันออก  เนื่องจากได้ทราบถึงผลงานการประดิษฐ์ต้นแบบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว และมีความสนใจที่จะนำเครื่องจักรกลดังกล่าวช่วยเกษตรกรในการปลูกข้าว เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานดังกล่าวนำไปยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นต่อไป ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  วานิชชัง อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติและหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางเครื่องจักรกลเกษตร  ให้การต้อนรับ พร้อมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวแบบยั่งยืน” พร้อมสาธิตการใช้เครื่องจักรกล                  ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  

CULAC Open House 2014 ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CULAC Open House 2014 ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 2 จากขวา) เป็นประธานในงาน CULAC Open House 2014 แนะนำศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเลี้ยง การใช้ และการผลิตสัตว์ทดลอง ให้มีมาตรฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพร้อมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนขยายขีดความสามารถและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านสัตว์ทดลองให้มีความรู้ความชำนาญได้เป็นอย่างดี โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.วรพันธ์ ณ สงขลา รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 1 จากซ้าย)  รศ.ดร.บัญชา พูลโภคา ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี และ ผศ.น.สพ.ดร.ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 3 จากขวา) ร่วมกับ นายกิตติ ใจอ่อนน้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร     (ที่ 1 จากขวา) ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย […]

โครงการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปี 2557

โครงการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมการจัดการความรู้            ประจำปี 2557

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการ ขั้นตอน และผลสัมฤทธิ์ ของการดำเนินกิจกรรม KM ของคณะและหน่วยงาน ตลอดจนการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ที่ได้จากผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ไปสู่การปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ วันที่ 16 มิถุนายน 2557                      การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม คือ ผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการที่รับผิดชอบดำเนินโครงการการจัดการความรู้ในระดับคณะและหน่วยงาน ทั้ง 4 วิทยาเขต และ กิจกรรมที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2557  การจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบดำเนินโครงการการจัดการความรู้ในระดับคณะและหน่วยงาน ทั้ง 4 วิทยาเขต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี และ การจัดนิทรรศการ การจัดการความรู้                  ของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ […]