Home » Archives by category » การศึกษา (Page 3)

บรรยายพิเศษเรื่อง🇨🇳เส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 “One Belt, One Road” จะเปลี่ยนโฉมหน้าเส้นทางการค้าโลกอย่างไร โดย ศ.ดร.พันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย-จีน 🇹🇭🇨🇳

บรรยายพิเศษเรื่อง🇨🇳เส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 “One Belt, One Road” จะเปลี่ยนโฉมหน้าเส้นทางการค้าโลกอย่างไร โดย ศ.ดร.พันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย-จีน 🇹🇭🇨🇳

บรรยายพิเศษเรื่อง🇨🇳เส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 “One Belt, One Road” จะเปลี่ยนโฉมหน้าเส้นทางการค้าโลกอย่างไร โดย ศ.ดร.พันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย-จีน 🇹🇭🇨🇳 พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ นายยี่ ชิง เสีย ประธานสมาคมการค้าซ่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน สู่ปีที่ ภายใต้แนวคิด “อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี”

กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน สู่ปีที่  ภายใต้แนวคิด “อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี”

กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน สู่ปีที่ ภายใต้แนวคิด “อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี” พลเอกวีรชัย อินทุโศภน (ที่ห้าจากขวา) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (ที่ห้าจากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) อิศเรศ จิราธิวัฒน์ (ที่สี่จากซ้าย)ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด“อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี” เวทีประกวดร้องเพลงที่เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านบทเพลงร่วมสมัย พร้อมชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 พร้อมรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1ล้านบาท โดยมี พลโทธเนศ กาลพฤกษ์ (ที่สามจากซ้าย) เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก พลโทสิงห์ทอง หมีทอง(ที่สี่จากขวา) รองเสนาธิการทหารบก (5) พร้อมด้วยนักแสดงชื่อดัง ร่วมงาน ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพบก

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงวิชาการครั้งที่ 1

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงวิชาการครั้งที่ 1

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงวิชาการครั้งที่ 1 ในชื่อว่า Postgraduate Reseach Forum by EIC ณ ห้อง 300/6 และ 300/1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณะบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้การนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำวิจัยให้เกิดประโยชน์กับวงการวิชาการ สังคม และชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้นิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างมหาวิทยาลัย ในการนี้ ภาควิชาภาษาต่างประเทศฯ มีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากนิสิตนักศึกษาจากหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต […]

รปศ.DPU เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรีภาคพิเศษ จบได้ใน 3 ปี

รปศ.DPU เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรีภาคพิเศษ จบได้ใน 3 ปี

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และผู้สนใจเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) สามารถเรียนจบได้ใน 3 ปี เหมาะสำหรับผู้ทำงานประจำ ผู้ที่เป็นข้าราชการ ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือแม้กระทั่งผู้ที่อยากจะปรับวุฒิการศึกษา โดยคุณสมบัติผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาในระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ไม่จำกัดอายุ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.081-4221955 หรือเว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/pa/

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าปลูกจิตสำนึกต้านการทุจริต

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าปลูกจิตสำนึกต้านการทุจริต

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าปลูกจิตสำนึกต้านการทุจริต เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ประชันไอเดียต้านโกง ผ่านการประกวดมิวสิควิดีโอ “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี 2561 ชิงถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีและเงินรางวัลรวมกว่า 900,000 บาท มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธาน และ พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้บริหารด้านการสื่อสาร สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย โดย นายบัณฑิต ทองดี นายกสมาคม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด […]

ARIT แสดงความยินดีกับ เยาวชนไทยคว้าแชมป์เวที Thailand Design Creator Competition 2018

ARIT แสดงความยินดีกับ เยาวชนไทยคว้าแชมป์เวที Thailand Design Creator Competition 2018

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรัฐ หอวิเชียร นักศึกษาจาก สาขา Creative Media Design มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด ผู้ชนะเลิศจากกิจกรรม Thailand Design Creator Competition 2018 เวทีการแข่งขันประชันความสามารถทางด้านกราฟฟิคดีไซน์ที่ทางบริษัท เออาร์ไอที จัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 และ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 120 คน จาก 42 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้ concept “Smart city” จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมลุ้นและส่งกำลังใจ ให้กับตัวแทนเยาวชนไทย ในการแข่งขันบนเวที Adobe Certified Associate World Championship ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และกิจกรรม ผ่านทางเว็ปไซต์ www.arit.co.th หรือ Facebook : […]

ตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อคุณ!! หลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม แห่งเดียวเท่านั้น

โอกาสนี้โอกาสเดียวไม่เรียนไม่ได้แล้ว!!! หลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และ Thailand 4.0 ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รับส่วนลดค่าเล่าเรียนถึง 50% #พิเศษ!! ปีแรกไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน* • มีโอกาสไปฝึกงานที่ต่างประเทศ • ได้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ชอบ • ได้ทักษะที่หลากหลายในศตวรรษที่ 21 • มี coach ส่วนตัวในการวางแผนการเรียน หลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม แห่งเดียวเท่านั้น สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1370 และ 081 425 4242 เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด *เฉพาะภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคการศึกษา #คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SITI #SPU #สมัครเรียน #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

IDE Center by UTCC ร่วมกับ กระทรวงการคลัง จัดทำหนังสือ “สูตรลับผู้ประกอบการฉบับนักเรียน” ส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

IDE Center by UTCC ร่วมกับ กระทรวงการคลัง จัดทำหนังสือ “สูตรลับผู้ประกอบการฉบับนักเรียน” ส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ – ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ IDE Center by UTCC ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง และธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) จัดทำหนังสือ “สูตรลับผู้ประกอบการฉบับนักเรียน” เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ความสามารถของเยาวชนไทยให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศอันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของภาครัฐ ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) เปิดเผยว่า “คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ได้ผลักดันให้มีการดำเนินการจัดตั้งโครงการ Startup Club ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาใน 113 แห่ง ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษารู้จัก เข้าใจ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างผู้ประการ ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ทางคณะกรรมการฯ จึงมีแนวคิดในการจัดทำหนังสือ “สูตรลับผู้ประกอบการฉบับนักเรียน” ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ทางด้านการเป็นผู้ประกอบการให้กับเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา” ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย […]

ภาพข่าว: BEM มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

ภาพข่าว: BEM มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM จัดโครงการ BEM มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทุนพัฒนาโรงเรียนแก่โรงเรียนใกล้เขตทางทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยาและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ จำนวน 9 โรงเรียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยมีนายสงวน คุณาธินันท์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งนำคณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมระบบการรายงานสภาพจราจรและแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ทันสมัย ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ (CCB7) ………………………………..

ส.ส.ท. จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทย หัวใจ Robotics

(10 มิถุนายน 2561) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐิ์ด้วยระบบ Automation ให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ พร้อมขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยมี ดร .นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ดร .นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทาง ส.ส.ท. และหน่วยงานผู้สนับสนุนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นเวทีแห่งการสร้างสัมพันธภาพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจในเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าแข่งขันในทุก ๆ ด้าน ศ.กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล […]