Home » Archives by category » การศึกษา

RBRU : ” ผศ.ไวกูณฑ์ ” อธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564)

RBRU : ” ผศ.ไวกูณฑ์ ” อธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564)

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม นิวแทรเวิลบีช รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เข้าพบพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) การประชุมดังกล่าวเป็นการร่วมกันเสนอแนะแผนพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนของจังหวัดจันทบุรี ตราด สระแก้ว มีการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนในรอบ 4 ปีของจังหวัดต่าง ๆ จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษโดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่ใช้ในภาพรวม สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนั้น ในฐานะตัวแทนหน่วยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี จะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดน มาพัฒนาการดำเนินการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อบริการชุมชน นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้พูดคุยกับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างยั่งยืนในอนาคต

RBRU : ” อัญมณี เปิดโลกทัศน์ ” มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน

RBRU : ” อัญมณี เปิดโลกทัศน์ ” มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน

วันที่ 24 เมษายน 2560 นักศึกษาและอาจารย์ สาขาอัญมณีศาสตร์ เข้าชม Siam Gems Heritage ศูนย์การค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และเป็นพิพิธภัณฑ์อัญมณีที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย พร้อมทั้งผู้บริหารได้พูดคุยถึงการส่งนักศึกษาสาขาอัญมณีศาสตร์ เข้าฝึกงานและร่วมทำงานที่แห่งนี้ในอนาคต

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาการตลาดทั่วประเทศ ปิดรับสมัคร 10 พฤษภาคม 2560

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาการตลาดทั่วประเทศ ปิดรับสมัคร 10 พฤษภาคม 2560

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาภาควิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ได้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพ เป็นอนาคตของแวดวงนักการตลาดไทย ทางมูลนิธิฯ เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2560 จำนวน 9 ทุน ให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) โดยไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนใดๆ พร้อมโอกาสให้ผู้รับทุนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ จึงนับเป็นโอกาสทางการศึกษาครั้งสำคัญ เพื่อนักศึกษาวิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติผู้สมัคร * เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0 * กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ศึกษาเอกสาขาวิชาการตลาด * มีความประพฤติดี ไม่เคยกระทำผิดตาม ข้อบังคับมารยาท และความประพฤติของนักศึกษาและมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษา * ไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – […]

RBRU : “ตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน ” มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี บันทึกข้อตกลงกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา

RBRU : “ตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน ” มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี บันทึกข้อตกลงกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ เผือกนำผล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย พร้อมด้วยคุณจาง จื้อหลิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน เป็นตัวแทนของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาในครั้งนี้ นอกจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจะได้รับการสนับสนุนด้านการสอนภาษาจีนแล้ว ยังจะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้การดำเนินงานด้านการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาการสอนภาษาจีนให้มีมาตรฐาน เกิดผลดีต่อผู้เรียนในอนาคต

RBRU : ” Open Ed ” มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดงานแนะแนวการศึกษาเพิ่มโอกาสให้ก้าวหน้า

RBRU : ” Open Ed ” มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดงานแนะแนวการศึกษาเพิ่มโอกาสให้ก้าวหน้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จัดงาน ” Open Ed ” เพิ่มโอกาสให้ก้าวหน้า ด้วยสาขาที่ได้โดดเด่นและเป็นตัวคุณ ผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การค้า แพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น ลาน Passione Hall ชั้น 1 กิจกรรมภายในงาน อาทิ บูธแนะนำการศึกษาคณะต่าง ๆ และ พบกับ มินิคอนเสิร์ต ” คิง TheVoice#5″ เป็นต้น

SPU : เข้มข้นมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม จัดสอบวัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน TOEIC โดย สถาบัน ATDI

SPU : เข้มข้นมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม จัดสอบวัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน TOEIC โดย สถาบัน ATDI

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้มข้นมาตรฐานการศึกษา จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน TOEIC โดยร่วมมือกับ สถาบัน ATDI จัดสอบด้วยข้อสอบจริงให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวนกว่า 250 คน ในรายวิชา ALB200 บัณฑิตในอุดมคติทางธุรกิจการบิน โดยมีอาจารย์วสวัตติ์ สุติญญามณี ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ณ ห้อง Auditorium 1-2 อาคาร40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา https://www.spu.ac.th/fac/tourism/ # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม #47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #ธุรกิจการบิน #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SRIPATUM

หลักสูตร MBA สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง 30,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 พ.ค.60 นี้ กล้าพูดว่าเราให้คุณมากกว่าใคร !

หลักสูตร MBA สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง 30,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 พ.ค.60 นี้ กล้าพูดว่าเราให้คุณมากกว่าใคร !

หลักสูตร MBA สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง 30,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 พ.ค.60 นี้ กล้าพูดว่าเราให้คุณมากกว่าใคร ! หลักสูตร MBA สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ (MBA in People Management and Organization Strategy) สูตรสำเร็จสู่การเป็น New Gen Leader และ Modern HRBP (HR Business Partner) “เก่งทั้งเรื่องPeople + เก่งทั้งเรื่องการบริหาร Organization & Business” ท่านจะได้เรียนกับ – ผู้เชี่ยวชาญด้าน Coach ตัวจริง และ Guest Speaker ท็อปฟอร์มมากกว่า 30 ชีวิต – Case Study การวางแผนและพัฒนา Competency […]

SPU : บัญชี ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “เทคนิคการนำโปรแกรมการตรวจสอบบัญชีมาใช้โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่” โดย อ.กษิภัท ธนิตธนาคุณ (IT Audit) กรรมการผู้จัดการบริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด

SPU : บัญชี ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “เทคนิคการนำโปรแกรมการตรวจสอบบัญชีมาใช้โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่” โดย อ.กษิภัท ธนิตธนาคุณ (IT Audit) กรรมการผู้จัดการบริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายเสริมในรายวิชา ACT 431 การตรวจสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการนำโปรแกรมการตรวจสอบบัญชีมาใช้โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่” ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กษิภัท ธนิตธนาคุณ (IT Audit) กรรมการผู้จัดการบริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงพร้อมเทคนิคการใช้โปรแกรมฯ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในวิชาชีพทางการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สอดรับกับ Thailand 4.0 ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน ณ ห้องปฎิบัติการ 5-909 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา #SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #คณะบัญชีSPU

SPU : ทำไมจึงเลือกเรียน D.B.A ที่ SPU

SPU : ทำไมจึงเลือกเรียน D.B.A ที่ SPU

ดร.เพ็ญจันทร์ เมตุลา รองผู้อำนวยการห้างหุ้นส่วนจํากัด เจเจอิเล็คทริค และโค้ชอิสระ ศิษย์เก่าหลักสูตร : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีดีที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดโลกทัศน์ ก้าวสู่ความสำเร็จ สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 11 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4 คลิก https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/content.php?cid=6317

SPU : ม.ศรีปทุม เข้มข้น..!การประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

SPU : ม.ศรีปทุม เข้มข้น..!การประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้มข้นและให้ความสำคัญกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมทั้งทำแบบทดสอบก่อนรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหัวข้อ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557” ในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และมีแนวปฎิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐานต่อไป ณ บริเวณชั้น 1 โซน C อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #ประกันคุณภาพSPU

Page 1 of 334123Next ›Last »