Home » Archives by category » การศึกษา

อ.ต.ก. ร่วมกับ มจธ. ขอเชิญร่วม “อบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยการสร้างแบรนด์”

อ.ต.ก. ร่วมกับ มจธ. ขอเชิญร่วม “อบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยการสร้างแบรนด์”

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดมุมมองการพัฒนาสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ขอเชิญร่วม “อบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยการสร้างแบรนด์” พร้อม Workshop สร้างแบรนด์ของตนเองกับงานออกแบบ โดยมี อ.พีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์พร้อมด้วย ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล ผศ.นันทนา บุญลออ จาก S/C/I Lab ( Social and Cultural Lab) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบกับเรื่องราวของ คุณนิเวศน์ พิรารักษ์ ที่สามารถสร้างแบรนด์ “Monkey Farm” ฟาร์มออร์แกนิค จ. เชียงใหม่ จากฟาร์มไปขึ้นห้าง ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ตลาดอินทรีย์ (ติดกับธนาคารกรุงไทย) ในพื้นที่ตลาด อ.ต.ก.จตุจักร สนใจสำรองที่นั่ง […]

ฟอร์จูนทาวน์ รับปิดเทอม จัดกิจกรรมพิเศษ“Fortune Town Education Day”

ฟอร์จูนทาวน์ รับปิดเทอม จัดกิจกรรมพิเศษ“Fortune Town Education Day”

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ต้อนรับปิดเทอม ขอชวนน้อง ๆ พัฒนาศักยภาพ ในแบบที่ชอบ กับงาน “Fortune Town Education Day” ด้วยการจับมือสถาบันเสริมทักษะกว่า 13 สถาบัน ในโซนการศึกษา ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ มอบสิทธิประโยชน์ และโปรโมชั่นคอร์สปิดเทอม เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้น้อง ๆ ได้สนุกสนาน ไปพร้อมกับการพัฒนาการเรียนรู้ในแบบที่ชื่นชอบ ทั้งด้านวิชาการ ภาษา ศิลปะ การขับร้อง เล่นกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสอยดาวให้ได้ร่วมสนุก เพียงแสดงบัตรนักเรียน พร้อมใบเสร็จที่ใช้จ่ายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เพื่อรับของสมนาคุณมากมาย เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในสิ่งที่ชื่นชอบใน “Fortune Town Education Day” 27 ก.พ.-4 มี.ค.นี้ ชั้น G Education Zone ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เพิ่มติม www.fortunetown.co.th หรือโทร. 02 766 3883 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ […]

ผู้บริหารสำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม รับฟังรายงานสรุปการฝึกงาน นศ.ม.ราชภัฎจันทรเกษม

ผู้บริหารสำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม รับฟังรายงานสรุปการฝึกงาน นศ.ม.ราชภัฎจันทรเกษม

ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมทีมงานบรรณารักษ์ สำนักหอสมุด SPU เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานการฝึกงาน ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.spu.ac.th/department/library/act/1323/ #SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU

ผู้บริหาร ว.บัณฑิตศึกษาฯ ม.ศรีปทุม จับมือ สมาคมเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ หารือแนวทางการ MOU พัฒนาศักยภาพบุคลการและผู้ประกอบการ

ผู้บริหาร ว.บัณฑิตศึกษาฯ ม.ศรีปทุม จับมือ สมาคมเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ หารือแนวทางการ MOU พัฒนาศักยภาพบุคลการและผู้ประกอบการ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ สมาคมเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ ในการประชุมหารือประเด็นการดำเนินการ MOU ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศัยกภาพบุคลากรและผู้ประกอบการของสมาคมฯ ในการเพิ่มพูนความรู้และวิทยฐานะ การศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ(ที่4จากซ้าย) พร้อมด้วย ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ , ผศ.ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (ที่2จากซ้าย) และ ดร. เกรียงไกร สัจจะหฤทัย อาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ อาจารย์วรกร ชำนาญไพศาล นายกสมาคมเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ และกรรมการสมาคมฯ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางและประเด็นการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการของสมาคมฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และวิทยฐานะในการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีการสรุปแผนกำหนดวันการทำ MOU ร่วมกันในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ติดต่อ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม […]

เปิดยิ่งใหญ่ งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย”

เปิดยิ่งใหญ่ งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย”

เปิดยิ่งใหญ่ งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย” พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง (กลาง) ประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 28 แห่ง เพื่อสานพันธกิจระดับชาติ คลายปมวิกฤตพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก 0-6 ปี โดยมี • ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ (ที่สามจากขวา) ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) • สุดใจ พรหมเกิด (ขวา) ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน • ประดิษฐ์ โปซิว (ที่สองจากขวา) รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง • วรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ (ที่สองซ้าย) […]

มหกรรมการอ่านแห่งชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย” 28 องค์กร สานพันธกิจระดับชาติ คลายปมวิกฤตพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก 0-6 ปี

มหกรรมการอ่านแห่งชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย” 28 องค์กร สานพันธกิจระดับชาติ คลายปมวิกฤตพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก 0-6 ปี

มหกรรมการอ่านแห่งชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย” 28 องค์กร สานพันธกิจระดับชาติ คลายปมวิกฤตพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก 0-6 ปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 28 แห่ง จัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย” ระหว่างวันที่ 10-11 ก.พ. 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ แอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ มักกะสัน พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวในฐานะประธานเปิดงาน ว่า “จากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 ทางรัฐบาลได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของประเทศไทย กำหนดแนวทาง มาตรการเพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับภาคเอกชน หรือประชาสังคม โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ […]

มหกรรมแนะแนววางแผนการเรียน “THINK BEYOND : ภาษาเปลี่ยนชีวิต”

มหกรรมแนะแนววางแผนการเรียน “THINK BEYOND : ภาษาเปลี่ยนชีวิต”

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ชวนร่วมวางแผนอนาคตในการเรียนและศึกษาทิศทางของทักษะและภาษาแห่งอนาคตในงาน “THINK BEYOND : ภาษาเปลี่ยนชีวิต” งานมหกรรมแนะแนววางแผนการศึกษา สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน นำโดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ, ครูพี่หมุย ธนัช ลาภนิมิตชัย โรงเรียน SociThai, ครูพี่กิ๊บ วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา โรงเรียน InterPass, ครูพี่ริซา นาริสา ฮานาซากิ และครูพี่นิสชิน ธภัชชา วงศ์กาสิทธิ์ โรงเรียน Qualish ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 – 15.00 น. ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ชั้น 6 สยามพารากอน ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/VGCHs6 หรือเอ็นคอนเส็ปท์ทุกสาขา โทร 02-736- 3636

Open House โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ สัมผัส “ประสบการณ์ตรงจากอังกฤษ” 28 ก.พ.นี้

Open House โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ  สัมผัส “ประสบการณ์ตรงจากอังกฤษ” 28 ก.พ.นี้

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ เปิดบ้านเชิญชวน ผู้ปกครอง นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สัมผัสประสบการณ์ตรงจากประเทศอังกฤษ เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียน การสอนแบบประเทศอังกฤษ พบปะกับครูใหญ่ หัวหน้าครูชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พร้อมรับฟังข้อมูลการเรียน การสอน ตลอดจนความโดดเด่นของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ ที่แตกต่าง และไม่เหมือนใคร การให้ความสำคัญของ หลักสูตรการเรียน การสอน ที่เข้มข้นตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กับหลักสูตรที่ถอดแบบมาจากประเทศอังกฤษ ต่อเนื่องมาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับหลักสูตร IB (International Baccalaureate) Diploma ที่ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน คือ 1.ความแข็งแกร่งด้านวิชาการ 2. การทำกิจกรรมสร้างสรรค์จิตอาสา 3. ความสามารถด้านการค้นคว้าและงานวิจัย ซึ่งพบว่านักเรียนที่จบหลักสูตรดังกล่าว ล้วนเป็นที่ต้องการของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก นอกจากนี้ ยังเสริมความพิเศษ ด้วยหลักสูตรภาษาจีนที่ส่งตรงจากประเทศจีน โดยครูจีนสำเนียงแท้ๆ เข้าไปอีกด้วย นอกจากหลักสูตรการเรียน การสอน ที่เข้มข้น การสร้างทักษะชีวิตแห่งความสุข ยังเป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญ โดยโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ ถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกในภาคพื้นเอเชียที่เป็นสมาชิกของ “องค์กรราวด์สแควร์” (Round Square) การสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตสำคัญ 6 […]

“โธมัส” CEO Smart ID Group เล่าประสบการณ์ ฝ่ากลยุทธ์บริษัท Tech Hardware อันดับ 1 ใน SPU Tech Talk Season 2 #7

“โธมัส” CEO Smart ID Group เล่าประสบการณ์ ฝ่ากลยุทธ์บริษัท Tech Hardware อันดับ 1  ใน SPU Tech Talk Season 2 #7

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเสวนาพิเศษ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “ฝ่ากลยุทธ์บริษัท Tech Hardware อันดับ 1 ของไทย ภายใต้แบรนด์ anitech ที่นำ“ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับ นวัตกรรม”มาเป็นสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ไลฟ์ สไตล์ โดยคุณโธมัส CEO Smart ID Group ร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ,คณะบัญชี ม.ศรีปทุม และผู้สนใจได้รับฟัง เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 61 ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเสวนาสุดพิเศษ Tech Talk Season 2 # 7 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “ฝ่ากลยุทธ์ บริษัท Tech Hardware […]

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานชาวไทยและต่างชาติ เรียนรู้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เชียงราย

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานชาวไทยและต่างชาติ  เรียนรู้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เชียงราย

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยและต่างชาติที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มาร่วมฝึกงานระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2561 ในโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ ประจำปี 2561 โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ซึ่งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบริมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างโอกาสและทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นต้นแบบโครงการพัฒนาในหลายพื้นที่ ทั้งไทยและต่างประเทศ นักศึกษาจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ตรงกับชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ นอกจากนี้ผลงานของนักศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมของดอยตุงและสร้างความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้เป็นปีที่ 9 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาแผนการตลาดและขายสินค้าออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า (Ready-to-wear) และผลิตภัณฑ์จากสีย้อม ธรรมชาติ (Nature-to-wear) ของดอยตุง 2. โครงการพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดแบรนด์ดอยตุง นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2561 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล internship2018@maefahluang.org หรือดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ www.maefahluang.org/internship2018.pdf ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร.02 252 7114 […]

Page 1 of 472123Next ›Last »