Home » Archives by category » การศึกษา

4 บริษัทเครือสหพัฒน์ สนับสนุนโครงการ “นาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย” ต่อเนื่องปีที่ 2 สานต่อ “เครือสหพัฒน์เพื่อสังคม ประชารัฐร่วมใจ”

4 บริษัทในเครือสหพัฒน์ อาทิ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมกันสนับสนุน “โครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย ปลูกฝังคุณค่า เพื่อสานต่อและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เชิดชูคงไว้สืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการร่วมมือระหว่าง บริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งถือเป็นภาคเอกชนของประเทศ กับ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 5-15 ปี จำนวน 130 คน ให้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนศิลปะการรำไทย การฝึกโขน ตลอดเดือนเมษายน 2561 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ซึ่งใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านอารมณ์ และจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบนาฏศิลป์ไทย เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนทางด้านร่างกาย […]

DPU เปิดรับสมัคร นศ.โท-เอก ปีการศึกษา 2561

DPU เปิดรับสมัคร นศ.โท-เอก ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ปริญญาเอกและหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ค้นหาเส้นทางที่จะทำให้คุณพบความสำเร็จ พร้อมมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบกับหลักสูตรคุณภาพ ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2954-7300 ต่อ 570,583

นิวสเปคทีฟ วิสดอม ร่วมติดอาวุธข้าราชการครูข้ามผ่านดิจิตอลดิสรัปชั่น เปิด “หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู”

นิวสเปคทีฟ วิสดอม ร่วมติดอาวุธข้าราชการครูข้ามผ่านดิจิตอลดิสรัปชั่น เปิด “หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู”

บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด จับมือผู้เชี่ยวชาญจากหลายแขนง อาทิ นักเขียนอาชีพ เภสัชกร นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ฯลฯ ร่วมสร้างสรรค์ “หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการคูปองพัฒนาครู 2561” หวังเป็นส่วนผลักดันติดอาวุธข้าราชครูสู่ยุค Thailand 4.0 รอบด้านและมีคุณภาพ นายณัฐภูมิ รัฐชยากร กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทนิวสเปคทีฟ และ บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด กล่าวว่า “บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจของกลุ่มบริษัท นิวสเปคทีฟ ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีปณิธานต้องการมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long Life Learning) เช่นเดียวกับประเทศชั้นนำของโลก เพราะเราทราบดีว่า เศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตด้วยคุณภาพด้านการศึกษาเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้า เรามีการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จากความตั้งใจของนิวสเปคทีฟ วิสดอม ทำให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็น “หน่วยพัฒนาครู” อันเป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวนโยบายสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ในระดับประถมและมัธยม […]

กลุ่มทรู ร่วมส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 402 เครื่อง แก่ครู กศน. ปอเนาะ 402 คนเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ยุคดิจิทัล สู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มทรู ร่วมส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 402 เครื่อง แก่ครู กศน. ปอเนาะ 402 คนเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ยุคดิจิทัล สู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มทรู ร่วมส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 402 เครื่อง แก่ครู กศน. ปอเนาะ 402 คนเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ยุคดิจิทัล สู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (ที่ 9 จากขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ในฐานะประธานในพิธี พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายกฤตชัย อรุณรัตน์ (ที่ 8 จากขวา) เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทรู ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา จำนวน 402 เครื่องให้แก่ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 402 คน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ซึ่งในโอกาสนี้ […]

เวิร์คชอป เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์

เวิร์คชอป เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์

การศึกษานิวซีแลนด์จัดเวิร์คชอป เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education NewZealand:ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยร่วมกับ 6 ตัวแทนแนะแนวการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ จัดกิจกรรมเวิร์คชอป เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนนิวซีแลนด์ งานนี้ได้รับเกียรติจากมิส.มิเชลล์ โมลลาร์ด ครูสอนภาษาอังกฤษ และศิลปะการแสดง จากประเทศนิวซีแลนด์ บินตรงมาให้ความรู้ ร่วมด้วย มร.ทอม เฮเยส โค้ชรักบี้ จากวชิราวุธวิทยาลัย และนางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์มาร่วมสร้างสีสันต์ให้กับน้องๆ โดยมีน้องๆ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้ มิส.มิเชลล์ โมลลาร์ด ครูสอนภาษาอังกฤษ และศิลปะการแสดง กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนที่นิวซีแลนด์นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเด็กๆ จะได้ไม่เกิดอาการช็อคเมื่อไปถึง ซึ่งเด็กๆ กลุ่มนี้บางคนยังไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศคนเดียวมาก่อน เมื่อต้องไปอยู่ต่างบ้าน ต่างเมือง ต่างภาษา อาจเกิดภาวะเครียดได้ โดยเราจะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะการฟัง การพูดแบบกีวี เรียนรู้วัฒนธรรม สถานที่ต่างๆ และการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ รวมไปถึงสภาพอากาศ […]

TEA จับมือ ม.ศรีปทุม มุ่งพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน และสนับสนุนงานวิจัย สู่อุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก

สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) จับมือ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนาม MOU มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้มีงานวิจัยสำหรับใช้ในการจัดการศึกษา ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรคุณภาพ สู่อุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระดับโลก มหาวิทาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ นายทาลูน เทง นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)และ นายณัฐคม รุ่งรัศมี ประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาและพัฒนา สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ณ ห้อง Boardroom ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) โดยมี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และดร.ปณต อัศวชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย นายทาลูน เทง นายกสมาคมการแสดงสินค้า […]

เชิญครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสอนการเขียนเชิงบูรณาการ

เชิญครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสอนการเขียนเชิงบูรณาการ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการสอนการเขียนเชิงบูรณาการ” โดยมีวัตุประสงค์ประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนการเขียนให้ครูผู้สอนภาษาไทย ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สามารถสอนการเขียนอย่างมีบูรณาการได้ อาทิ การเขียนย่อหน้า โวหารการเขียน การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเรื่องสั้น การเขียนบันทึกต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งการอบรบในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะริชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ – เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ อาจารย์พัชรี สายสิทธิ์ โทรศัพท์ 085-133 -4494 เว็บไซต์ http://www.attth.org

“ม.ศรีปทุม คว้ากว่า 500 รางวัล”ระดับชาติ นานาชาติ พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศ เชิดชูเกียรติ สุดยอดนักศึกษาเก่งและดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบรางวัลเกียรติยศ กว่า 500 รางวัล แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและเยาวชนคนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบรางวัล โครงการวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 570 รางวัล แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีผลงานดีเด่น ทางด้านวิชาการ ในระดับชาติ นานาชาติ และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษาและเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยมี อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี เป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้ารับรางวัล “เป็นคนดี สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป” ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ซึ่งภายในงานยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา […]

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ภาคใต้ วันที่ 20 เมษายน 2561 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด ภายใต้ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร และกศน. ตำบล ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้กว่า 1,300 คน ทั้งนี้พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า เพื่อผลิตกำลังคน สร้างพลังทางสังคม และลดการเหลื่อมล้ำ เป็นการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด […]

เพื่อคุณภาพสหกิจศึกษา ! นิเทศสหกิจศึกษา เด็กนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม @สำนักงานนายทหารพระธรรมนูญกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

เพื่อคุณภาพสหกิจศึกษา ! นิเทศสหกิจศึกษา เด็กนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม @สำนักงานนายทหารพระธรรมนูญกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

ดร.สุรีย์ฉาย พลวัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเข้านิเทศงานสหกิจศึกษาของนางสาว ศุจิชนม์ หมู่โสภณ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม การเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สำนักงานนายทหารพระธรรมนูญ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้อง เพื่อช่วยเหลือ และแนะนำหนทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ซึ่งภายหลังการตรวจเยี่ยม ได้รับคำชื่นชมจาก พันตรีธนันท์รัฐ นาคะชาต หัวหน้างานว่า นักศึกษานิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ปฎิบัติงานได้จริง มีความขยัน หมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี ณ สำนักงานนายทหารพระธรรมนูญ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ #SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #นิติศาสตร์ม.ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #สหกิจศึกษา

Page 1 of 493123Next ›Last »