Home » Archives by category » การศึกษา

ปฏิทินข่าว : เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ปฏิทินข่าว : เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะนำหน่วยรถเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตในโครงการ “แบรนด์ ยัง บลัด พลังเพื่อเลือดใหม่” เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00–15.00 น. ชั้น1 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จึงขอเชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมใจกันบริจาคโลหิตตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

คณะรปศ. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) สัมมนา “มองอนาคตอย่างไรกับไทยแลนด์ 4.0”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “มองอนาคตอย่างไรกับไทยแลนด์ 4.0” วิทยากรโดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (บุ๋ม) ณ หอประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เมื่อเร็วๆ นี้ (อ่านข่าวต่อ : https://bit.ly/2K3wXYm)

มจธ. จัดอบรม “Mini Food Engineering Program” เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร

มจธ. จัดอบรม “Mini Food Engineering Program” เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร

กรุงเทพฯ, 20 มิถุนายน 2561 – ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการวิจัยของไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “Mini Food Engineering Program” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาของ มจธ. ที่มีความเชี่ยวชาญมากว่า 20 ปี อบรมตลอดหลักสูตร ซึ่งมีทั้งภาคบรรยาย และการสาธิตกระบวนการและการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมอาหารโดยตรง และเป็นผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร หรือเป็นเจ้าของกิจการผลิตอาหารที่ต้องการหลักการเบื้องต้นที่สำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ยกระดับการแข่งขัน และเพื่อให้การผลิตอาหารเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3 โมดูล (module) ได้แก่ Food Science for the Non-Food Scientists, Essentials of Food Engineering และ Understanding Food Operations 30,000 บาท โดยสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเฉพาะโมดูลได้ (ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม) จัดอบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 […]

ซัมเมอร์สิงคโปร์แคมป์ เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์

ซัมเมอร์สิงคโปร์แคมป์ เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์

เริ่มต้นค้นหาประสบการณ์ใหม่ ซัมเมอร์สิงคโปร์แคมป์ เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ ระยะสั้น ระยะยาว เรียนภาษาอังกฤษ -จีน-คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ -ความเป็นผู้นำ เพิ่มทักษะระหว่างวันหยุด คุณภาพการศึกษาอันดับโลก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้างอย่างมีคุณภาพ รับสมัครจำนวนจำกัด 095-275-3375, ค่าธรรมเนียมรวมตลอดหลักสูตร – หลักสูตรการเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา – รถรับส่งสนามบิน และการเข้าร่วมกิจกรรม -ที่พัก พร้อมอาหาร -ประกันการเดินทาง สุขภาพ และอุบัติเหตุ -พี่คนไทยดูแลตลอดโปรแกรม

Piano lesson for kids

Piano lesson for kids

Class Piano lesson for kids ฝึกสมาธิ เสริมสร้างความฉลาดทางด้านอารมณ์ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 097-118-6346 , 084-641-3365 www.facebook.com/giftedhouse สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพดนตรีและการแสดงGiftedHouse

“อมตะ”เปิดเวทีขับเคลื่อนการศึกษา เร่งปั้นบุคลากรสายพันธุ์ใหม่รับอีอีซี

“อมตะ”เปิดเวทีขับเคลื่อนการศึกษา เร่งปั้นบุคลากรสายพันธุ์ใหม่รับอีอีซี

“อมตะ” เปิดเวทีกระตุ้นผู้ประกอบการในนิคมฯเตรียมพร้อมแรงงานภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ในพื้นที่อีอีซี จับมือสถาบันการศึกษาทั้งไทยและนานชาติร่วมพัฒนาระบบการศึกษาสมัยใหม่รองรับอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเตรียมผุดโครงการเมืองการศึกษาอมตะปั้นบุคคลากรสายพันธุ์ใหม่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA เปิดเผยว่า วันนี้ (18 มิ.ย.61) อมตะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนา “ SMART Education and Human Resource & Development Policy in EEC” ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอก นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ในการเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้รองรับการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) “เนื่องจากการสร้างบุคลากรที่สมาร์ทเป็นรากฐานสำคัญของสมาร์ทซิตี้ที่ในปัจจุบันอมตะมีประชากรหมุนเวียนทำงานอยู่ในนิคมฯกว่า 300,000 คน อมตะจึงเป็นศูนย์กลางและตลาดแรงงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและอาเซียน โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้ร่วมกับลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติของอมตะรวมทั้งสถาบันการศึกษาญี่ปุ่นและไทยที่สำคัญมาร่วมให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือการสร้างแรงงานคุณภาพที่จะป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตจะต้องเน้นในเรื่องของความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการศึกษาหรือ Smart Education ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาสมาร์ทซิตี้” นายวิกรม กล่าว สำหรับแนวทางความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น พร้อมที่จะเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนภาคการศึกษาของประเทศไทย […]

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 ที่องค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นต้นมานั้น จังหวัดปราจีนบุรี ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน มีการดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์โครงการอย่างเข้มแข็ง ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการโดยเน้นกลยุทธ์ สร้างกระแส การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อทุกช่องทางและจัดกิจกรรม การจัดตั้งอำเภอ TO BE […]

บุนกะแฟชั่น โชว์สุดยอดผลงานฝีมือนักเรียนรุ่นที่ 11

บุนกะแฟชั่น โชว์สุดยอดผลงานฝีมือนักเรียนรุ่นที่ 11

นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบุนกะแฟชั่น จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) และนางสมพร สุนทรธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุนกะแฟชั่น (ที่ 6 จากซ้าย) จัดงาน BUNKA 11th Graduation Fashion Show ถ่ายทอดผลงานจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักเรียนกว่า 65 ชุด พร้อมมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 11 จำนวน 13 คน และมอบรางวัล Best Performance Award ให้กับ นางสาวตุจิน่า บิลระโอ๊ะ ณ ONYX MUSIC ODYSSEY RCA วันก่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” เร่งขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม หวังเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการพัฒนาตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “คุณธรรมนำการพัฒนาประเทศ” และเยี่ยมชมนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม” โดยมีคณะกรรมการจัดงานฯ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหารองค์กรภาคีต่างๆ ให้การต้อนรับและร่วมเปิดงานในครั้งนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในเรื่องคุณธรรม นำการพัฒนาประเทศ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา […]

มาแล้ววว ” คอร์สอบรม  2D Motion Graphic“ ภายใต้โครงการ “Young Digital Artist 2018” 

มาแล้ววว ” คอร์สอบรม  2D Motion Graphic“ ภายใต้โครงการ “Young Digital Artist 2018” 

มาแล้ววว ” คอร์สอบรม  2D Motion Graphic“ ภายใต้โครงการ “Young Digital Artist 2018” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คอร์สดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ซึ่งคอร์สอบรมครั้งนี้ เรามุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกตั้งแต่พื้นฐานการทำแอนิเมชันเบื้องต้น (กฏ 12 ข้อในงานแอนิเมชัน) วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 👉 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว •  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรม Illustrator และ After Effect ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร เพื่อให้สามารถสร้างงาน Motion Graphic ได้ตามที่ออกแบบไว้ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 👉 เรียนการใช้โปรแกรม After Effect • เรียนการใช้โปรแกรม After Effect เพื่อผลิตงาน Motion Graphic 1 วันเต็ม […]

Page 1 of 510123Next ›Last »