Home » Archives by category » การศึกษา

ชนะเลิศการประกวดสื่อรณรงค์ Infographic และวิดีโอคลิป ชวนบริจาคโลหิต

ชนะเลิศการประกวดสื่อรณรงค์ Infographic และวิดีโอคลิป ชวนบริจาคโลหิต

เด็กพระจอมเกล้าฯ และ เทคโนโลยีสยาม สุดเจ๋ง ชนะเลิศการประกวดสื่อรณรงค์ Infographic และวิดีโอคลิป ชวนบริจาคโลหิต จากโครงการ แบรนด์ ยังบลัด รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์ซุปไก่สกัด ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของโลหิตในการรักษาผู้ป่วย จัดทำโครงการ แบรนด์ ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่ 2560 (BRAND’S Young Blood 2017) ขึ้น โดยตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน 66,000 ยูนิต ทั่วประเทศ โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปยังนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็น “ผู้ให้” ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยการบริจาคโลหิตเปรียบเสมือนการแบ่งปันและเชื่อมโยงคนในสังคมไว้ด้วยกัน นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เยาวชนถือว่าเป็นกลุ่มที่มีช่วงระยะเวลาในการบริจาคโลหิตได้ยาวนาน และยั่งยืนได้ในอนาคต จะทำให้มีโลหิตเพียงพอและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ จึงได้จัดการประกวดวิดีโอคลิปและสื่อภาพนิ่ง (Infographic) ในหัวข้อ […]

SPU : เรียนรู้!ทำไม Personal Branding ถึงสำคัญในการทำธุรกิจ

SPU :  เรียนรู้!ทำไม Personal Branding ถึงสำคัญในการทำธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในรายวิชา BUS200 บัณฑิตในอุดมคติ หัวข้อเรื่อง “Personal Branding” โดยวิทยากรมืออาชีพ คุณนทษร สุขสารอมรกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ บริษัท knc training center ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงพร้อมแง่คิดดีๆในการปฎิบัติงานพร้อมการสร้างแบรนด์ Personal Branding อย่างไร ให้ถูกใจลูกค้า เพราะในยุคที่อินเตอร์เน็ตกำลังเฟื่องฟู เรื่อง Branding ก็ก้าวไกลไปถึงการสร้างแบรนด์ให้ตัวเอง เพราะในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงนั้น คุณจะต้องทำทุกอย่างให้โดดเด่นกว่าคู่แข่ง ด้วยการสร้างแบรนด์ให้ตัวเอง มีโลโก้ของตัวเอง รวมถึงการใช้สโลแกนมาจำกัดความเป็นคุณฯ ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 905 ชั้น 9 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็วๆนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2354 โทรสาร 0 2579 […]

หลักสูตรอบรม Oracle Database ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

หลักสูตรอบรม Oracle Database ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  2560

หลักสูตรอบรม Oracle Database ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 (อบรมแบบ Public) มีดังนี้ พฤศจิกายน 2560 1.Oracle Database 11g : PL/SQL เริ่มอบรมวันที่ 1 – 3 Nov 2017 ราคา 15,000 บาท 2.Oracle Database 12c : Reporting with SQL เริ่มอบรมวันที่ 6 – 9 Nov 2017 ราคา 15,000 บาท 3.Oracle Database 11g : Administration เริ่มอบรมวันที่ 6 – 7 ; 10 Nov […]

SPU : คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดให้คำแนะนำ ฟรี! แก่สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ

SPU : คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม  เปิดให้คำแนะนำ ฟรี! แก่สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนสถานประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ 47 แห่ง เข้ารับคำแนะนำ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย – ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน – เสริมสร้างธุรกิจตามประกาศกระทรวงแรงงาน – การขอรับการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย โดย ผศ.ดร.โสภณ เจริญ ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน กระทรวงแรงงาน ระหว่างวันนี้จนถึง – 31 ธันวาคม 2560 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. นัดหมายโทร. 086 007 8900 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 092 409 66 77 (คุณกลมวรรณ) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2383,2258 หรือ 08 9027 2258 […]

SPU : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง! นศ.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรี ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท DANIELI จำกัด ผู้ผลิตเครื่องอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วโลก สัญชาติอิตาลี

SPU : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง! นศ.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรี ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท DANIELI จำกัด ผู้ผลิตเครื่องอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วโลก สัญชาติอิตาลี

ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้านิเทศงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บริษัท DANIELI จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วโลก สัญชาติอิตาลี เพื่อเข้าพบปะนักศึกษาและผู้ประกอบการ พร้อมให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการปฎิบัติงานแก่นักศึกษา ซึ่งจากการเข้าฝึกปฎิบัติงานทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในระบบการทำงานในส่วนต่างๆ ของบริษัทฯในแบบตะวันตก ที่มีการบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ทำให้นักศึกษาของ ม.ศรีปทุม ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาจากม.ศรีปทุม นำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง และได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงก่อนออกสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต ซึ่งถือเป็นความโชคดีของนักศึกษาที่ได้มาฝึกงานบริษัท ดานิลี่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และจากการเข้านิเทศงานสหกิจนักศึกษาในครั้งนี้ได้รับการชื่นชม จากผู้บริหารของบริษัทฯว่า นักศึกษาม.ศรีปทุม เรียนรู้งานเร็ว สนับสนุนแผนกได้อย่างดี และได้รับทำโปรเจคสำคัญของแผนกที่รับผิดชอบงานอยู่อีกด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี โทร. 0 38146123 โทรสาร 0 38146011 e-mail : […]

RBRU ” เพาะกายทุกวัน สดใสทุกวัน ” มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ปิดโครงการประจำปี 2560

RBRU ” เพาะกายทุกวัน สดใสทุกวัน ”  มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี  ปิดโครงการประจำปี 2560

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร35) อาจารย์นคร เผือกนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการ อบรมผู้นำเครือข่ายการออกกำลังกาย “เพาะกายทุกวัน สดใสทุกวัน” โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษามีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพทางพลศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและแนะนำหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้องให้กับผู้อื่นได้

SPU : ผู้ประกอบการ SMEs / นักบัญชีไม่ควรพลาด! การอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) “การบริหารตันทุนและการวางแผนภาษีฯ” จัดโดย คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ชลบุรี

SPU : ผู้ประกอบการ SMEs / นักบัญชีไม่ควรพลาด! การอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) “การบริหารตันทุนและการวางแผนภาษีฯ” จัดโดย คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ชลบุรี

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอเชิญผู้ประกอบการSMEs นักบัญชี และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) เรื่อง การบริหารต้นทุนและการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 710 ชั้น 7 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ และสำรองที่นั่งได้ที่ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โทรศัพท์ 0-3814-6123 ต่อ 2803 ผู้ประสานงานโครงการ คุณประภาพรรณ แอลล์ 08-5800-5452 e-mail: accounting@east.spu.ac.th สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.east.spu.ac.th/training/2017/cpd/index.php หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี โทร. 0 38146123 โทรสาร 0 38146011 e-mail : spuc@east.spu.ac.th เว็บไซต์ […]

ติวสอบใบเซอร์ OCA (Oracle Certified Associate)

ติวสอบใบเซอร์ OCA (Oracle Certified Associate)

#ติวสอบใบเซอร์ #OCA (Oracle Certified Associate) โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ตั้งแต่ 100 – 800 ข้อ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงสำหรับค่าใช้จ่ายในการสอบ ( ค่าสอบ OCA : 120 USD ) ในการสอบจริงเป็นแบบ Computer – Based ข้อสอบจำนวน 90 ข้อ เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง เกณฑ์การสอบผ่านคือ 70% เฉลี่ยแล้ว 1 ข้อ ใช้เวลา 1 นาที ผู้สอนจะแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด […]

โครงการเลี้ยงเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร ให้ฉลาด อารมณ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง

ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม “โครงการเลี้ยงเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร ให้ฉลาด อารมณ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง” ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 วัน อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลเด็ก ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็ก เทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการตามวัย ตลอดจน ได้เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กยุคปัจจุบัน กรณีที่ท่านอบรมเต็มหลักสูตร (จำนวน 5 วัน ) ที่จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ ณ ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ( ข้างตึกปฐมภูมิ ) โทรศัพท์. 0-2419-5722 ,0-2419-7626 โทรสาร. 0-2419-9453 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/th/division/daycare

Coffee Chat and Consultation for Master and Bachelor Programs of ESSEC Business School.

Coffee Chat and Consultation for Master and Bachelor Programs of ESSEC Business School.

Coffee Chat and Consultation for Master and Bachelor Programs of ESSEC Business School. วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 14.30 น. -17.00 น. สถานที่ : โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ (BTS : SIAM) ลงทะเบียน ฟรี http://bit.ly/EnvisionMBA-infoESSEC สำหรับกิจกรรม Information Session นี้จะเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยตัวแทนของ สถาบันบริหารธุรกิจ ESSEC (ESSEC Business School) เกี่ยวกับหลักสูตร ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science ; MSc) และปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ (Business […]

Page 1 of 417123Next ›Last »