Home » Archives by category » การศึกษา

ดิ อีโคโนมิสต์ เผยผลสำรวจนิวซีแลนด์แชมป์สุดยอดการศึกษาชั้นนำของโลก

ดิ อีโคโนมิสต์ เผยผลสำรวจนิวซีแลนด์แชมป์สุดยอดการศึกษาชั้นนำของโลก

ดิ อีโคโนมิสต์ เผยผลสำรวจนิวซีแลนด์แชมป์สุดยอดการศึกษาชั้นนำของโลก แซงหน้าแคนาดา-ฟินแลนด์ที่อยู่อันดับ 2 และ 3 ส่วนอังกฤษรั้งอันดับ 6 นิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับว่า เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเตรียมความพร้อมและวางพื้นฐานให้เด็กนักเรียนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงพร้อมสู่การใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลและเศรษฐกิจโลกในอนาคต โดยจากผลสำรวจล่าสุดของดิอีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิตหรือ “อีไอยู” (The Economist Intelligence Unit : EIU) ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจ ของนิตยสารวิเคราะห์ข่าวชื่อดังระดับโลก “ดิ อีโคโนมิสต์” (THE ECONOMIST) เผยผลรางวัล Yidan รางวัลระดับสากลสำหรับประเทศที่มีนวัตกรรมด้านการวิจัยด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านการศึกษาล่าสุด ระบุว่า ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีนวัตกรรมด้านการวิจัยด้านการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก โดยประเมินจากระบบการศึกษาใน 35 ประเทศทั่วโลก จาก 16 ตัวชี้วัด ที่ครอบคลุมด้านนโยบายด้านการศึกษา ระบบการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยนิวซีแลนด์ได้คะแนนสูงสุด 88.9 ส่วนอันดับ 2 คือแคนาดา (86.7) อันดับ 3 ฟินแลนด์ (85.5) รองลงมาคือ สวิสเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ขณะที่สหราชอาณาจักรอยู่อันดับ […]

ให้ความรู้เพื่อกสิกรรมธรรมชาติ

ให้ความรู้เพื่อกสิกรรมธรรมชาติ

นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการฝึกอบรมหลักสูตรตำรวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน (สายครู ตชด.) หัวข้อ “กสิกรรมธรรมชาติ” โดยให้ความรู้ด้านการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก จากเศษซากอินทรียวัตถุที่ได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิต การผลิตจุลินทรีย์ท้องถิ่นสายพันธุ์ไทยจากมูลสัตว์เคี้ยวเอื้อง อาทิ วัว ควาย แพะ แกะ เก้ง กระจง ฯลฯ โดยหมักขยายกับน้ำมะพร้าวอ่อน นมยูเอชที ไข่ไก่ แป้งข้าวโพด แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว ฯลฯ ทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่การทำเกษตรแบบปลอดภัยและยั่งยืน ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระยาสุรสีห์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเท่ห์..เป็นเหตุ!! เด็กศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม ได้รับโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์ 3 งานรวด

ความเท่ห์..เป็นเหตุ!!  เด็กศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม ได้รับโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์ 3 งานรวด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ“น้องก้าว” ฐานชนม์ ยาวิละ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 3 ได้รับโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์ 3 งานรวด อาทิ พรีเซ็นเตอร์อุปกรณ์ออกกำลังกาย พรีเซ็นเตอร์เสื้อผ้าวัยรุ่น HMONG และพรีเซ็นเตอร์การแข่งขันฟันดาบไทยชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งผลงานถูกเผยแพร่ผ่านทาง Social ต่างๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาที่ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง พร้อมได้งานทำระหว่างที่ยังเรียนไม่จบ โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (PA.SPU) พร้อมมอบโอกาสและพร้อมสนับสนุนให้นักศึกษาSPUได้งานทำระหว่างเรียน เพื่อสั่งสมประสบการณ์และเป็นการฝึกฝีมือพร้อมมีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย ท้ายนี้ขอฝากทุกท่านช่วยติดตามและเป็นกำลังใจให้กับผลงานของนักศึกษา PA.SPU ไว้ ณ ที่นี้ด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2335 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2336 อีเมล์ : pornpun.ya@spu.ac.th เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/commarts/ หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/nitatsart.sripatum หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/spucommarts […]

TQM Supports Education

TQM Supports Education

Mr. Krist Suchare (6th from left), Marketing Strategy Consultant of TQM Insurance Broker Co., Ltd. recently presented education funds worth 80,000 baht to students of Faculty of Business Administration, Kasetsart University who won the Viral Clip Competition. The event was also participated by Dr. Sirirat Kosakarika, a lecturer at Faculty of Business Administration, Kasetsart University

เด็ก INTER SPU ! เรียนรู้การจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน @บางกะเจ้า สมุทรปราการ

เด็ก INTER SPU !  เรียนรู้การจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน @บางกะเจ้า  สมุทรปราการ

นักศึกษาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาเรียนรู้การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น The Best Urban Oasis of Asia 2006 จากนิตยสาร Time Asia @บางกะเจ้า สมุทรปราการ Sripatum International College นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เส้นทางที่มีพื้นที่สีเขียวอากาศบริสุทธิ์ ทัศนียภาพงดงาม เหมาะแก่การปั่นจักรยานท่องเที่ยวและพักผ่อน ซึ่งนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ SPU ได้เข้าศึกษาเรียนรู้การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การปั่นจักรยานท่องเที่ยวศึกษาโดยรอบตัวตำบลบางกะเจ้า ซึ่งทำให้ได้เห็นถึงการพัฒนาของชุมชน รวมถึงศึกษาหลักการทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อการโปรโมท การจัดการและดูแลสถานที่ท่องเที่ยว อีกทั้งได้เรียนรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมวิธีทางแก้ไขปัญหา นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่เที่ยว ได้พบปะ พูดคุยกับผู้คนในท่องถิ่นและยังได้ออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ จากการปั่นจักรยานเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความรู้และความสนุกสนานและยังทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ […]

ทีคิวเอ็มสนับสนุนการศึกษา

ทีคิวเอ็มสนับสนุนการศึกษา

นายกฤษณ์ สุจเร (ที่ 6 จากซ้าย) ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการการประกวดวีดิโอไวรัลคลิป โดยมอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 80,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงแบบมืออาชีพ ภายในงานได้รับเกียรติจากดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้

Raffles และ Northumbria มอบทุนสานฝันคนไทยสู่แฟชั่นโลก

Raffles และ Northumbria มอบทุนสานฝันคนไทยสู่แฟชั่นโลก

“Raffles และ Northumbria มอบทุนสานฝันคนไทยสู่แฟชั่นโลก” วิทยาลัยนานาชาติ ราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ (Raffles International College, Bangkok) สถาบันเพื่อสร้างนักธุรกิจด้านการออกแบบมืออาชีพแห่งแรกของประเทศไทย “พร้อมก้าวเป็นผู้นำในการสร้างนักธุรกิจด้านการออกแบบไทยมืออาชีพสู่ตลาดโลก เตรียมรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่ไทยแลนด์ 4.0 และปั้นประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นของโลก วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์จึงได้ร่วมมือกับ Raffles International Singapore and Northumbria University Newcastle และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่ามูลค่า 200,000 บาท จำนวน 3 ทุน ในการสร้างฝันคนไทยให้เป็นจริง หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี สาขาวิชาที่เปิดรับ • Fashion Design • Fashion Communication • Interactive Media Design • Graphic Design • Interior Design • Product Design […]

กลุ่มทรู ตอกย้ำเจตนารมณ์ ร่วมสร้างสังคมไทยแห่งการเรียนรู้ นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ยกระดับการศึกษาไทย

กลุ่มทรู ตอกย้ำเจตนารมณ์ ร่วมสร้างสังคมไทยแห่งการเรียนรู้ นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ยกระดับการศึกษาไทย

กลุ่มทรู ตอกย้ำเจตนารมณ์ ร่วมสร้างสังคมไทยแห่งการเรียนรู้ นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ยกระดับการศึกษาไทย นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรจากภาคเอกชน ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทย สำหรับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ภายใต้การนำของนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างเครือข่ายภาคเอกชน 12 องค์กร ดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน – คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้ “นโยบายสานพลังประชารัฐ” ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย นายนพปฎล เดชอุดม รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “โครงการ CONNEXT ED เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของกลุ่มทรู ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 1 ปี […]

มหกรรมเทศนาธรรมกับพระนักเทศน์ระดับประเทศ “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 6 ตอน คำสอนพ่อ” สัญจรเมืองย่าโม

มหกรรมเทศนาธรรมกับพระนักเทศน์ระดับประเทศ “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 6 ตอน คำสอนพ่อ” สัญจรเมืองย่าโม

ขอเชิญร่วมฟังธรรมเทศนา “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 6 ตอน คำสอนพ่อ” สัญจรไป จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและร่วมกันสร้างคุณงามความดีในการร่วมกันทำบุญ ซึ่งจะได้รับทั้งความสุข สาระดีๆให้แง่คิดกับชีวิตในวันเดียวกันแบบ 9 ชั่วโมง ที่จะเผยแผ่ธรรมโดยพระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ อาทิ พระราชธรรมนิเทศ, พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต, พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร., พระราชญาณกวี, พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตฺมสิสฺโส (ศ.สียวน), พระครูธีรธรรมรัต, พระอาจารย์สุนทร สุนฺทโร, พระอาจารย์นภา ฉินฺนาลโย, พระครูวาทีพัชรโสภณ และ พระอาจารย์ศักดา สุนทโร พบกันวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโคราชฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ประตูเปิดให้เข้างานตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไปสำหรับผู้เข้าร่วมงาน 1,000 ท่านแรก รับพระธาตุจากชมรมรักพระธาตุแห่งประเทศไทยไปสักการบูชาที่บ้านทันที ที่สำคัญงานนี้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อขอรับบัตรได้ที่เคาท์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 […]

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 เหตุผลธำรงวินัยรุนแรง

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 เหตุผลธำรงวินัยรุนแรง

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับคำว่า “การธำรงวินัย” สำรวจระหว่างวันที่ 3 ถึง 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,190 คน การธำรงวินัย หมายถึง การดำรงตนหรือการฝึกตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ที่เข้าศึกษาและรับการฝึกเพื่อเตรียมตัวไปเป็นทหารหรือรั้วของชาติซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อม ความอดทน และความแข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้น “การธำรงวินัย” จึงถือเป็นแบบแผนสำคัญส่วนหนึ่งในการฝึกความมีระเบียบวินัย แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีข่าวปรากฏอยู่เป็นระยะๆ เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัดหรือถึงแก่ความตายโดยคาดว่าอาจเกิดจากการธำรงวินัยด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม/รุนแรงเกินกว่าเหตุ ทั้งนี้ ทุกครั้งที่มีข่าวทำนองนี้ปรากฏขึ้นจะกลายเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้คนในสังคมซึ่งต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางรวมถึงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการธำรงวินัยด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม/รุนแรงเกินกว่าเหตุ ขณะเดียวกันผู้คนอีกส่วนหนึ่งได้แสดงความห่วงใยถึงปัญหาการออกคำสั่งธำรงวินัยด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม/รุนแรงเกินกว่าเหตุและได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากประเด็นดังกล่าว สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับคำว่า “การธำรงวินัย” จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.59 และเพศชายร้อยละ 49.41 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “การธำรงวินัย” กลุ่มตัวอย่างเกือบหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 30.92 ระบุว่าตามความเข้าใจของตนเอง คำว่า “การธำรงวินัย” หมายถึง “การฝึกฝนให้มีระเบียบวินัยโดยการปฏิบัติตามการออกคำสั่งของหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา” รองลงมาให้ความหมายว่า […]

Page 1 of 446123Next ›Last »