พิธีรดน้ำดำหัว กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ จึงได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหารของบริษัท
คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
และคุณชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ สำนักงานใหญ่


เผยแพร่ข่าวโดย:

ไทยมีเดียพีอาร์

www.thaimediapr.com

Thailand Media Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์
You must be logged in to post a comment Login